BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Goglais

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Bethan Gwanas Holi Bethan Gwanas
I ddathlu Diwrnod y Llyfr bu'r awdures Bethan Gwanas yn ateb cwestiynau ar gamera gan ddisgyblion Ysgol Gyfun Llangefni am ei llyfrau a'i gyrfa ar gyfer gwefan Lleol.
Cliciwch ar y ffilmiau i glywed cwestiynau'r disgyblion ac atebion Bethan am ble mae'n cael ei hysbrydoliaeth, beth yw ei hoff lyfr, pa un o'i chymeriadau fyddai hi'n hoffi bod a llawer mwy.

1. Oes rhywun yn eich llyfrau wedi ei seilio ar bobl yn eich plentyndod?
Gan Elen

2: Ydych chi'n mynd i rywle i gael ysbrydoliaeth i ysgrifennu eich llyfrau?
Gan Annest

3: Os buasech chi'n cael mynd yn ôl a newid rhywbeth am un o'ch llyfrau, beth fasa fo?
Gan Katie

4: Beth ydy dy hoff lyfr di a pham?

Gan Gaia

5: Beth oedd eich llyfr mwyaf hwylus i'w 'sgwennu?
Gan Owain

6: Os buasech chi'n gallu bod yn un o'ch cymeriadau am y diwrnod, pwy fuasech yn ei fod a pham?
Gan Catrin

7: Pan oeddech chi'n fychan, oeddech chi eisiau bod yn rhywbeth arall heblaw am awdures?
Gan Nicole

8: A ydych yn hapus gyda'r ffordd mae eich gyrfa wedi datblygu, neu oes yna rhywbeth y buasech yn hoffi ei newid?
Gan Katie

9: Beth ydy eich diddordebau chi?

Gan Megan

10: Sut ydych chi'n penderfynu ar deitlau i'ch llyfrau?
Gan Rhian

11: Ydych chi erioed wedi meddwl am roi'r profiadau a gafoch ar eich cyfres deledu i mewn i lyfr?
Gan Lisa

12: Beth fuasech chi'n ei wneud os buasech yn mynd yn 'blanc' ac yn methu 'sgwennu?
Gan Laura

13: Oes rhaid cael rhyw fath o brofiad i 'sgwennu llyfrau da?
Gan Thomas

14. Lle ydy'r lle gorau ydych chi wedi bod yn y byd?
Gan Jac


Lleol i Mi
Radio Cymru
Ffilmiau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy