BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Goglais

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Disgyblion Ysgol Dyffryn Nantlle Ein Dyffryn Ni
Beth ydy eich barn am sefyllfa'r iaith a mewnfudwyr? Sut lefydd yw pentrefi Dyffryn Nantlle i bobl ifanc? Beth fyddech chi'n ei wneud gyda miliwn o bunnoedd i wella eich ardal? Barn disgyblion Ysgol Dyffryn Nantlle ...
Bethan Gwanas Holi Bethan
Disgyblion Llangefni yn holi'r awdures Bethan Gwanas ar gamera.
Um o aelodau'r sgwad yn darllen ei gwaith Sgwad Sgwennu
Darllenwch straeon difyr rhai o aelodau Sgwad Sgwennu Gwynedd.
Criw o Ysgol Dyffryn Ogwen Ysgol Dyffryn Ogwen
Gwrandewch ar farn rhai o ddisgyblion Ysgol Dyffryn Ogwen am Fethesda.
Ceri o Ysgol Uwchradd Tywyn Ysgol Tywyn
Ffasiwn, chwaraeon eithafol, athrawon, hoff fandiau roc a mwy ...
Un o glwb ieuenctid Llangefni Lleisiau Llangefni
Sut brofiad ydy byw yn Llangefni trwy lygaid pump o bobl ifanc y dref.
Pobl ifanc ym mharc Llanerchymedd Llun o'r Llannerch
Blas ar fywyd Llannerchymedd drwy luniau a geiriau pobl ifanc.
Disgyblion Ysgol David Hughes Ysgol David Hughes
Y pethau bach sy'n poeni disgyblion Ysgol David Hughes, Porthaethwy.
Aelodau o glwb ieuenctid Niwbwrch Ein Niwbwrch ni
Clwb Ieuenctid Niwbwrch yn sôn am fywyd pobl ifanc mewn pentref bach.
Beicio mynydd Ysgol y Moelwyn
Ambell sylw o'r Moelwyn am fod mewn band ac amser hamdden.
Sglefrfyrddio Ysgol Friars
Galwad am barc sglefrfyrddio i Fethesda a mwy ...
Claire ag Olwen Byw yn Nwyran
Mae Dwyran wedi cael enw drwg yn anheg meddai aelodau'r clwb ieuenctid.
Rhai o ddisgyblion Ysgol Dyffryn Nantlle Ysgol Dyffryn Nantlle
Barn Nantlle am y chweched dosbarth a diffyg gweithgareddau i'r ifanc.
Dweud eich Dweud

Be sy'n goglais eich ffansi chi?! Anfonwch eich cyfraniad chi at Goglais.
Croeso
Lle i Gogs ifanc y gogledd orllewin gael Llais ar y we ydy Goglais. Rydyn ni'n dechrau drwy roi cyfle i bobl ifanc o ysgolion uwchradd yr ardal ddweud eu dweud am bynciau sy'n agos at eu calonnau nhw ond mae croeso i unrhyw grŵp neu unigolyn yng ngogledd orllewin Cymru gyfrannu drwy gysylltu â thîm Lleol.
Lleol i Mi
Radio Cymru
Llyfrau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy