BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Natur

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Garddio
Trefniant bldau pinc a gwyn Trefnu blodau
Gall unrhywun brynu tusw o flodau a'u lluchio i mewn i fâs, ond beth am wneud rhywbeth mwy cyffrous? Dyma rai syniadau gan Theta Jones o Fynydd Llandegai.
"Dwi wedi bod yn trefnu blodau ers 12 mlynedd. Roeddwn i wedi colli fy ngŵr - ac yn meddwl lle fedrwch chi fynd ar eich pen eich hun? Felly mi es i glwb yn y Garth ym Mangor, ac mi ges i gymaint o hwyl arni.

"Dwi'n cymryd dosbarth fy hun bob mis ym Mynydd Llandegai rŵan - mae tua pymtheg ohonom yno ac rydan ni'n cael lot fawr o hwyl.

"Mae digon o amser mewn dosbarth i mi fynd at bawb i helpu os ydyn nhw'n cael trafferth. Weithiau mae'n anodd gweld yn union beth sy'n bod ond mi fydd pawb yn mynd adref efo rhywbeth.

Trefniant Nadolig "Dwi'n helpu i drefnu blodau'r eglwys ac yn mwynhau, yn enwedig adeg y Nadolig. Mae ganddon ni bum ffenestr a 'da ni'n creu arddangosfa fach i bob un. Mi fyddwn yn creu rhywbeth gyda blodau a ffrwythau sidan a gwyrddni, ac yn rhoi blodau ffres ar yr allor.

"Dwi hefyd yn gwneud blodau ar gyfer priodasau cyfeillion ac wedi gwneud tusw efo lilis gala - blodau prydferth, ond maen nhw'n anodd iawn i'w trin.

Trefniant Nadolig "Wrth brynu blodau i greu arddangosfa fach y peth cyntaf i'w wneud ydy prynu rhywbeth gyda dail gwyrdd da. Yna, peidiwch â chael eich temptio i gael tri neu fwy o lilis neu garnasiwn dim ond am eu bod ar gael am bris da - maen nhw'n flodau mawr a does arnoch chi ddim ond angen dau mewn arddangosfa. Dwi'n hoff iawn o'r lili stargazer sydd â phinc trwyddi, neu garnasiwn gwyn.

"Yna, prynwch lithiansus sy'n denau ond yn blodeuo'n neis ac yn adio ychydig o liw.

"Gallwch hefyd greu basged o flodau, gan gychwyn gyda rhoi plastig ar y gwaelod ac wedyn oasis yn y fasged. Yna, rhowch wyrddni dros ffrâm y fasged. Wrth drefnu'r blodau o fewn y fasged, cofiwch gael canol i'r arddangosfa bob amser - rhywle i dynnu'r llygad. Ar ôl gorffen, rhowch seloffen drosto i'w gadw'n ffres i'w roi fel anrheg.

Trefniant bychan gyda channwyll "I gael y gorau o'r oasis, rhaid gwneud cymysgedd o'r powdwr bwyd planhigion a dŵr, a socian yr oasis ynddo am ryw bum munud. Yna, tynnwch o allan a sicrhau ei fod yn eithaf trwm - hynny yw, bod y dŵr wedi socian trwyddo. Os ydy tu allan y fricsen yn wlyb, ond y tu fewn yn dal yn sych, bydd unrhyw wreiddyn rydych chi'n ei roi ynddo yn marw'n gyflym.

"Beth bynnag rydych chi am ei wneud wrth arddangos blodau, y peth pwysicaf yw magu'r hyder i allu torri'r blodau. Mae gan y Chrysanthemum lot o flodau felly mae'n rhaid eu trimio er mwyn gallu eu defnyddio mewn arddangosfa. Rhaid cael y dewrder i dorri rhai o'r canol fel bod yna ryw dri blodyn ar ôl, yn lle saith neu wyth - sydd yn lot rhy brysur. Y mwya o ymarfer rydych chi'n ei gael y gorau a mwya hyderus fyddwch chi. Mae fel dysgu sut i gwcio - er nad ydw i'n dda iawn am wneud hynny!

"Y lle gorau i ddangos arddangosfa o flodau ydy mewn lle sydd ddim yn rhy boeth, lle bydd y tymheredd yn aros yr un fath a heb ormod o ddrafft. Yna rhowch dipyn bach o fwyd i'r blodau bob yn ail ddiwrnod. Mae'r pacedi yn dweud eu bod yn para rhyw wythnos ond os prynwch chi flodau ffres, fel carnasiwn da, mi allan nhw bara am dair wythnos neu hyd yn oed fis.

Trfeniant hir mewn ffenestr "Fy hoff flodau yw rhosod, yn enwedig rhai lliw ifori, ond mae coch yn ddel yn y gaeaf, yn enwedig adeg y Nadolig.

"Un arall o fy ffefrynnau yw'r protea, sydd ychydig fel cactws ond yn rhyw liw binc. Mae 'na flodau brenin a brenhines arnynt a bydd un neu'r llall yn agor, ychydig fel lili'r dŵr ond yn dewach - maen nhw'n neis ofnadwy.

"Yn yr un teulu a'r protea mae blodyn sydd fel pry cop ar ei ben i lawr, gyda sbeics bach a smotiau oren a melyn drosto - ond dwi ddim yn gallu cofio'i enw! Oes gan unrhyw un syniad?

"Ers talwm, roedd yn rhaid i'r holl liwio fatsio, ond rŵan mae pawb yn eu cymysgu. Er hynny, mae'n well gen i roi'r blodau pastel gyda'i gilydd, neu gymysgu coch a melyn. Dwi ddim yn hoff o'r leilac a gwyn mae rhai yn mynd amdano - mae'n rhaid cael lliw arall efo fo, fel piws tywyll.

"Dwi hefyd yn licio gwyrdd a gwyn. Ond mae'n rhaid cael gwyrddni da - dwi'n hoffi soft ruscus neu eiddew. Neu er mwyn cael lliw mwy copr, torrwch ychydig o ddail y ffawydden ym mis Medi, eu rhoi nhw mewn gliserin a gadael llonydd iddynt am wythnos i sychu. Maen nhw'n neis iawn wedyn ar gyfer y Nadolig.

Lilis gyda gwyrddni "Ar ôl torri cangen dda o wyrddni, rhaid cofio rhoi pob un dros ei ben a'i glustiau mewn dŵr am noson - heblaw am ddail sy'n fwy fel melfed, efo blew bach arnynt. Mae rhai yn eu socian yn y bath ond fysa'n well gen i beidio â chael pryfaid yn y bath felly dwi'n defnyddio hen fwced mawr!

"Mi fydda i'n prynu fy mlodau o siopau lleol neu yn danfon i ffwrdd amdanynt i gwmni yng Nghaeredin, sy'n delio efo'r Iseldiroedd. 'Da chi'n guaranteed y bydd y blodau efo chi o fewn 24 awr. Maen nhw'n dod mewn bocs mawr, hir ac maen nhw'n edrych mor ffres.

"Dwi hefyd yn cael pethau o Covent Garden - mi ges i Stephanotis bendigedig unwaith, wedi ei bacio mewn rhew i'w gadw'n ffres.

"Ond yn Iwerddon mae'r blodau gorau i'w gweld a'u prynu ar y strydoedd. Mae 'na gymaint o ddewis, maen nhw'n anhygoel.

"Mae'n rhaid talu trwy ein trwynau yn yr ardal yma er mwyn cael blodau gwahanol - maen nhw'n lot rhatach yn y llefydd sy'n agosach i'r marchnadoedd.

"Wrth drefnu blodau, y peth pwysicaf i'w wneud ydy mwynhau a chael hwyl. Dyna beth fyddwn yn ei wneud trwy'r amser yn y clwb - cyfle i gyfarfod ffrindiau a sicrhau fod pawb yn mynd adref efo rhywbeth neis."


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Nid ydym yn derbyn sylwadau ar gyfer y dudalen hon bellach.

Croeso
Tips trefnu Theta:
 • Gwnewch yn siŵr bod gwyrddni da efo'r blodau rydych yn eu prynu.
 • Os ydych yn defnyddio blodau mawr fel lili neu garnasiwn, dim ond rhyw ddau sydd ei angen mewn trefniant - peidiwch â chael eich temtio i brynu mwy am eu bod yn rhad.
 • Wrth drefnu mewn basged, cofiwch greu canolbwynt sy'n tynnu sylw.
 • Wrth ddefnyddio oasis, rhowch bowdr bwyd planhigion mewn dŵr a sicrhau eich bod yn ei socian yn drylwyr ynddo.
 • Rhaid bod yn ddewr a thocio dipyn ar y blodau - 'less is more'!
 • Rhaid cael digon o ymarfer i fagu hyder.
 • Rhowch eich trefniant mewn lle sydd ddim yn rhy boeth, a heb ormod o ddrafft.
 • Rhowch ychydig o fwyd i'r blodau bob yn eilddydd.
 • Sociwch ganghennau ar gyfer gwyrddni mewn bwced neu yn y bath dros nos cyn eu defnyddio.
 • Y peth pwysicaf ydy mwynhau a chael hwyl!

 • Tywydd
  Natur
  Radio Cymru


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy