BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Natur

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Garddio
Llyn yng Ngharreglwyd Carreglwyd
Cafodd y gerddi coediog yma, sy'n amgylchynu hen blasty o'r 17eg Ganrif, eu hailwampio yn y 18fed Ganrif. Mae lawnt eang, gyda choed nodedig, yn arwain i lawr at lyn addurniadol a gardd wedi hamgylchynu gan fur.
Mae'r llwybr yn mynd o amgylch yr holl ardd neu ar hyd glan y llyn neu ymyl y coed.

Amser agor: Mae gerddi Carreglwyd ar agor rhwng 1pm - 5pm fel arfer fis Mai a mis Mehefin - pan fo'r ardd ar ei gorau. Dyddiadau agor 2007: Mai 1af - 18fed, Mai 26ain - 30ain a Mehefin 7fed i 10fed. Mae modd cael eich tywys o amgylch y tŷ ar y dyddiau yma am 2pm, 3pm a 4pm.

Mynediad: Mae mynediad i'r anabl i'r tŷ, rhannau o'r tir ac i'r toiledau. Gallwch barcio yn agos at y tŷ. Mae cynllun ar y gweill i sicrhau bod y llwybrau drwy'r coed yn addas i gadeiriau olwyn.

Lleoliad: Carreglwyd, Llanfaethlu, Holyhead, Anglesey, LL65 4NY.


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Nid ydym yn derbyn sylwadau ar gyfer y dudalen hon bellach.


Tywydd
Natur
Radio Cymru


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy