BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Felinheli
Baneri ar brif stryd y Felinheli Cymuned y Felin
O fod yn borth pysgota tawel i wasanaethu fel prif borthladd chwarel Dinorwig, mae hanes Felinheli ynghlwm wrth hanes diwydiant llechi'r ardal ond mae heddiw'n gartref i farina poblogaidd a chymuned glòs.
Cychod yn y Felinheli Taith hanes
Am dro drwy hanes ardaloedd Bangor a'r Felinheli.
Gwyl Felinheli Gŵyl Felinheli
Hŵyl yr ŵyl am wythnos gyfan o adloniant.
Y Goriad Newyddion y fro
Dylan Parry Bywyd ar y môr
Cafodd Dylan 'amser gorau ei fywyd' efo'r Welsh Navy.
Y pafiliwn Eisteddfod Eryri
Hanesion a straeon o'r ŵyl gafodd ei chynnal ar dir braf stâd y Faenol.
Bryn Terfel Y Faenol
Manylion yr ŵyl a hanes lliwgar y stâd a'r bobl fu'n byw yno.
Genod o gaffi'r Tebot Poeth Ein Felinheli ni
O'r garej i'r caffi a'r dafarn, dewch i gwrdd â'r bobl sy'n gweithio yn y pentref.
Clown Carnifal
Trodd trigolion y pentref yn gymeriadau syrcas ar gyfer y carnifal.
Un o drigolion y Felin wedi'i wisgo fel llew Lleisiau lleol
Llew, acrobat, ieuenctid y pentref ac un o drefnwyr yr ŵyl yn mwynhau.
Y fferi ger y jeti Felinheli a fu
Dewch nol mewn amser gyda Len Williams a'i luniau.
Derek Randall Byw yn y Faenol
Cafodd Derek ei fagu yn y Faenol lle roedd ei dad yn gweithio i deulu'r Duff.
Dweud eich Dweud

Cyfrannwch eich sylwadau neu'ch gwybodaeth am Felinheli drwy ysgrifennu atom neu anfon lluniau.
Croeso
Mae'r safle yma ar gyfer eich cyfraniadau chi am Felinheli a bywyd y pentref heddiw a ddoe. Lluniau, hanes, sylwadau, barn - gallwch gysylltu trwy glicio yma.

Lleol i Mi
Radio Cymru
Adolygiadau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy