BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Eich Llais

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Karen Jones Gwedd newydd ar gelf
Ar ôl marwolaeth ffrind o gancr fe ysgogwyd Karen Jones o Waunfawr i fod yn arlunydd. Yma, mae'n egluro beth sy'n ei hysbrydoli a sut gwnaeth ymweliad â seicic newid ei chyfeiriad artistig.
"Mi fedra i ddweud yr union ddyddiad pan ddechreuais i arlunio - 25 Mai 2003. Dyna'r diwrnod y gwnes i fraslun o flodyn dant y llew.

Roedd cymdoges i mi, Jan Barnes, a oedd yn athrawes cerdd, yn dioddef o gancr ac mi welais i arddangosfa o'i ffotograffiaeth hi ym meddygfa Llanrug. Roeddwn i wastad mor brysur efo'r plant ond mi wnes i amser i fynd i weld ei lluniau a gwelais un oedd yn mynegi amser wrth i un petal ar ôl y llall gael ei chwythu oddi ar ddant y llew - un o'r gloch, dau o'r gloch ac yn y blaen.

Es i sgwrsio efo hi am y lluniau - roedd yn dda gallu siarad am rywbeth heblaw ei salwch, a pan ddechreuais i wneud lluniau dyfrliw dywedodd hi wrtha i am gario mlaen am ei bod hi'n gallu gweld rhywbeth yn fy lluniau. Bu farw Jan ym mis Awst 2003.

Ar ôl ryw chwe wythnos o wneud gwaith dyfrliw, es i ymlaen i wneud tirluniau. Yna dyma fy ngŵr yn dweud: "Yli, ti'n mynd i'r siop i fframio bob dim ac mae'n costio ffortiwn, pam na ei di ar gwrs i ddysgu sut i fframio dy hun?"

Felly es i ar gwrs am bythefnos i'r Blaenau a dysgais sut i dorri gwydr. Doedd o ddim mor anodd ag o'n i'n ei feddwl, felly es adref efo'r offer torri gwydr a dechrau arbrofi a thorri tŷ allan (sgwâr efo triongl ar y top fel to).

Llun gan Karen Jones - Cymru - Symud Efo'r Oes A be sy' o amgylch tŷ? Waliau cerrig. Felly es i chwilio am ddarnau bach o lechi i greu'r wal a darnau o sbageti fel polion teligraff, a jest cael hwyl.

Ond doeddwn i ddim yn gwybod beth i'w ddefnyddio i lynu pob dim efo'i gilydd. Mi es at clairvoyant yn Sir Fôn a gofynnais iddi lle roedd y 'miri' celf 'ma yn mynd â fi! Oedd hi'n werth i mi gario 'mlaen? Ac mi ddywedodd ei bod hi'n gallu clywed rhywun yn gweiddi 'enamel, enamel'.

Roeddwn i wedi bod yn arbrofi efo lot o bethau gwahanol ac yn y diwedd mi ddaru mi ddarganfod stwff mewn siop celf yng Nghaerloyw oedd yn caledu o fewn diwrnod, fel enamel!

Dwi'n cael ysbrydoliaeth gan y wlad o fy amgylch. Es i Fynydd Parys a gweld tyddyn bach digon del mewn adfeilion gyda thyrbeini gwynt heb fod ymhell ohono ac mi ges i'r syniad ar gyfer fy llun Cymru - Symud Efo'r Oes - hen bethau wrth ymyl pethau mor newydd.

Ar ôl dod yn hyderus efo torri gwydr rhoddais her i fy hun gan feddwl beth oedd y peth anoddaf y gallwn i ei wneud efo gwydr? Wyneb! Felly dechreuais efo person enwog lleol - Bryn Terfel gan wneud llun ohono yn gyntaf drwy rewi llun ar y teledu. Wedyn mi fydda i'n mynd ati i dorri darn o wydr sy'n debyg i siâp y wyneb - yn grwn neu yn fwy sgwâr - yna mynd ati i adio'r gwallt, y llygaid a'r gwefusau gyda darnau bach o wydr a'u lliwio gydag enamel.

Llun o Hywel a Nia o Radio CymruMae'n rhaid bod yn union gywir, i lawr i'r milimedr olaf neu fydd y person ddim yn edrych yn iawn. Mi ges i drafferth efo llygaid Elvis a gwefusau Bryn - ac mae dannedd wastad yn boen: rhy fawr a mae rhywun yn edrych fel ceffyl, rhy fach ac maen nhw'n edrych yn od!

Gan fy mod yn defnyddio cymaint o bethau gwahanol - gwydr mewn mosêc, weiren bigog, llechi, cortyn - mae'r lluniau yn textured iawn - gwych i rhywun dall deimlo eu ffordd o amgylch y llun.

Y tro cyntaf mae pobl yn gweld y lluniau mae nhw un ai yn eu hoffi neu eu casáu! Maen nhw'n sgleiniog iawn wrth gwrs, dyna natur gwydr, ac mae rhai wir yn hoffi hynny a rhai ddim - ond fedrwch chi byth blesio pawb!"

Bydd Karen yn arddangos ei lluniau ar faes Eisteddfod Genedlaethol Eryri a'r Cyffiniau.



Papurau Bro
Radio Cymru
Lluniau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy