BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Eich Llais

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Shirley Williams, sydd eisiau mynd i'r gofod ... Straeon Digidol
Dyma rai o straeon bob dydd pobl y gogledd orllewin ar ffurf ffilmiau byr. Cliciwch i'w gwylio neu ewch i safle Cipolwg ar Gymru i weld ffilmiau o bob cwr o Gymru a darllen mwy am y prosiect.
Arian Heb Sglein
"Mi ddosbarthodd fy mam bethau... ac mi wnes i jyst stwffio'r bocs mewn drôr." Charles Cochrane, Ynys Môn

Hogan Pwy?
"Tan yn saith oed, oeddwn i wastad yn meddwl mai Tom a Nan Hughes oedd fy rhieni." Doreen Williams, Ynys Môn

Watch
Oriawr
"Dyma 'watch' ges i ganddo radag hynny... a welis i mohono byth wedyn. " Robert Williams, Bae Cemaes

Cariad a Phriodas
"Ges i sioc wrth sylweddoli bod angen gweithio'n galed i gadw perthynas yn fyw." Paula Stoddard-Jones, Llanddeusant

Y Fi a'r Enwogion
Mari Gwilym
"Ma' pawb erioed wedi deud wrthaf 'mod i'n lwcus cael cyfarfod â phobl enwog." Jamie Shepherd, Cricieth

R'wbath bach od!
Mari Gwilym
"Ma' 'na r'wbath od amdana' i." Mari Gwilym, Caernafon

Tanio'r Dychymyg
Bocs matches
"Dwi'n cofio dod o hyd i matchbox holder fy nhad." Will Owen, Ynys Môn

Llwsgam
Bathodyn
"Dydi hen gut moch ddim lle fysech chi'n disgwyl gweld pencadlys mudiad datrys troseddau rhyngwladol." Elin Meredith, Llanuwchllyn

Aberth Angenrheidiol
"O'n i'n crefu ar dad i gael peidio mynd..." Heli Vaterlaws, Deganwy

Cerflun Teithio
"Pan dwi'n mynd ar fy nheithiau, mae gweld ymateb pobl i'r cerflun yn bwysig i mi." Wanda Zyborska, Porthaethwy

Nic Nacs
"Dwi'n cofio syllu a rhyfeddu ar yr holl drysorau." Gill King, Mynydd Llandygai

Iahŵ, Lasŵ
"Dwi di bod yn dipyn o gowboi erioed." Nanw Roberts, Caernarfon

Panad
Llestri te
"'Mond hon sydd ar ôl bellach, a'i chlust 'di torri, biti." Gwen Lasarus, Caernarfon

Atgofion
Cawio Plu
"Rwy'n cofio y tro cynta' y ces i afal arni fel ddoe." R. Elwyn Griffith, Caernarfon

Seren Wib
Shirley Williams
"Dwi'n breuddwydio am fynd i'r gofod." Shirley G. Williams

Llong Heb Hwyl
"Ond tydi'r dre dwi'n weld ddim 'run ma'r mab yn ei weld." Rhiannon Williams, Caernarfon

Dyddiau Difyr
"Trist 'di meddwl bod ochr gymdeithasol ffermio yn diflannu." Eleri Wyn Williams, Pistyll

Profiadau Mared
Mared
"...Oedd Mared, ein hogan fach ni'n sâl, oedd hi'n wahanol i bob plentyn arall." Emlyn a Siân Parry, Llanffestiniog

Plu 'Stiniog
Plu pysgota
"...Ond mae gan 'Stiniog rhywbeth arall i'w gynnig." Emrys Evans, Manod

Ync
'Ync'
"Wnes i ddim dod i wybod am y stori honno, tan ar ôl iddo fo farw." Garffild Lloyd Lewis, Llanfairpwll

Nid ar redeg mae aredig
Ras aredig
"Nid ras gyffredin mo hon."
Guto Thomas, Rhiw

Por qué?
Gwenan Roberts
"...Ond yn sgil hyn daeth sioc arall, a dim byd i wneud â balchder." Gwenan Roberts, Nefyn

Y ferch fach las
Gwynedd Glyn
"Dad! Lady Megan!" medda' Mam. "Sbïwch, ma' 'na fferi yn fama!" Gwyneth Glyn, Llanarmon

Taid Hello
Tedi
"Taid Hello oedd y llall - ac roedd ei gefndir a'i iaith yn go wahanol i un Taid Helo." Janet Roberts, Caernarfon

Tu hwnt i'r drws
Drws
"Sawl gwaith gerddis i drwy'r drws ffrynt heb roi fawr o sylw i arwyddocâd 1610." Keith O'Brien, Trawsfynydd

Tu hwnt i'r drws
Olwen Davies
"Geiria' olaf fy ewythr oedd 'y pethau bach heb hanner eu magu'." Olwen Davies, Bangor

Mae George wedi marw
Pegi a George
"Mae'n wyrthiol sut y daeth o hyd i mi" Pegi Lloyd Williams, Blaenau Ffestiniog

Croeso Croesor
Croesor
"...Ond fel aml i bentref arall yng Nghymru mae niferoedd yn yr ysgol yn disgyn." Rhian Croesor

Mam a John
Rhieni Rhiain
"Un John dwi'n 'nabod, ond ma' Mam yn 'nabod dau John." Rhiain Mari Jones, Y Bala

Teulu'r Llewod
Croesor
"Taid a'r chwe mab, ar ôl oes o weithio yn y chwareli, am bris." Maldwyn Williams, Blaenau Ffestiniog

Stori Saethon
Saethon
"Fydda' i yn edrych yn ôl ar y cyfnod yma ac yn difaru?" Sarah Jones, Chwilog

Gweld llun, clywed llais
"Welais i 'rioed lun ohono tan tua 15 mlynedd yn ôl." Vivian Parry Williams, Blaenau Ffestiniog

Cadw-mi-geiModrwy Olwen Jones
"Tydw i ddim yn un am wisgo jewellery fel arfer - ond ma' 'na hanes i'r hyn sgeni." Olwen Jones, Dinas Mawddwy

Yn y gwaedGweithio ar y rheilffordd
"Dwi erioed wedi bod efo diddordeb mewn rheilffyrdd." David Coleman, Corris


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Wrecsam):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


Croeso
Ffilmiau byr wedi eu creu gennych chi drwy ddefnyddio camerâu, cyfrifiaduron, sganwyr a'ch lluniau teuluol drwy brosiect Cipolwg ar Gymru ydy'r straeon digidol yma. Os hoffech chi wneud un, ewch i wefan y prosiect i weld pryd mae'r gweithdy nesaf.

Papurau Bro
Radio Cymru
Lluniau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy