BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Dolgellau
Gwesty'r Ship ar sgwâr Dolgellau Tref y Sesiwn
Croeso i Ddolgellau, cartref sesiwn fwya' Cymru ac ardal lawn hanes - o'r cloddfeydd aur i'r Crynwyr. Rhannwch eich straeon chi am y dref a'r ardal ar y tudalennau hyn.
Shop Goch Lluniau
Lluniau hen a newydd o Dolgellau wedi eu cyfrannu ganddoch chi.
Bethan Gwanas Holi Bethan
Disgyblion Llangefni yn holi'r awdures Bethan Gwanas ar gamera.
Brynmawr Hanes lleol
O'r Crynwyr i gloddio am aur, o sêr Hollywood i enwau llefydd.
Grwp Cerdded Dolgellau Cerdded i ffitrwydd
Ymunwch â'r grŵp cerdded sy'n mynd i ddarganfod yr ardal ar y bws.
Teulu'n mynd am dro yng Nghoed y Brenin Llwybrau cerdded
Tro sy'n mynd trwy ardd goedwig brydferth drwy Frithdir a Llanfachreth.
Maffia Mr Huws Sesiwn Fawr
Manylion yr ŵyl fawr flynyddol ar lannau'r Wnion.
Crwth Tŷ Siamas
Lluniau a manylion y ganolfan werin ar safle'r hen Neuadd Idris.
Pobl yn beicio Ar dy feic!
Ewch ar ddwy olwyn o lwybrau beicio'r Marian neu drwy Goed y Brenin.
Cwmwl a haul Tywydd
Sut dywydd ydy hi yn ardal Cader Idris?
Dweud eich Dweud

Rydyn ni angen eich help chi i ehangu ein safle am Ddolgellau felly beth am gysylltu gyda'ch cyfraniadau.

Lleol i Mi
Radio Cymru
Theatr


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy