BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

IAU
31ain Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Dolgellau
Gwesty'r Ship ar sgwâr Dolgellau Tref y Sesiwn
Croeso i Ddolgellau, cartref sesiwn fwya' Cymru ac ardal lawn hanes - o'r cloddfeydd aur i'r Crynwyr. Rhannwch eich straeon chi am y dref a'r ardal ar y tudalennau hyn.
Shop Goch Lluniau
Lluniau hen a newydd o Dolgellau wedi eu cyfrannu ganddoch chi.
Bethan Gwanas Holi Bethan
Disgyblion Llangefni yn holi'r awdures Bethan Gwanas ar gamera.
Brynmawr Hanes lleol
O'r Crynwyr i gloddio am aur, o sêr Hollywood i enwau llefydd.
Grwp Cerdded Dolgellau Cerdded i ffitrwydd
Ymunwch â'r grŵp cerdded sy'n mynd i ddarganfod yr ardal ar y bws.
Teulu'n mynd am dro yng Nghoed y Brenin Llwybrau cerdded
Tro sy'n mynd trwy ardd goedwig brydferth drwy Frithdir a Llanfachreth.
Maffia Mr Huws Sesiwn Fawr
Manylion yr ŵyl fawr flynyddol ar lannau'r Wnion.
Crwth Tŷ Siamas
Lluniau a manylion y ganolfan werin ar safle'r hen Neuadd Idris.
Pobl yn beicio Ar dy feic!
Ewch ar ddwy olwyn o lwybrau beicio'r Marian neu drwy Goed y Brenin.
Cwmwl a haul Tywydd
Sut dywydd ydy hi yn ardal Cader Idris?
Dweud eich Dweud

Rydyn ni angen eich help chi i ehangu ein safle am Ddolgellau felly beth am gysylltu gyda'ch cyfraniadau.

Lleol i Mi
Radio Cymru
Ffilmiau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy