BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Digwyddiadau

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Sion Corn a'i anrhegion Ein Nadolig ni
Beth mae'r Nadolig yn ei olygu i chi? Eistedd o flaen y teledu gyda llond bol o dwrci? Mae sawl un yn yr ardal sy'n cael profiad tra gwahanol i'r rhelyw dros yr ŵyl.
Gwrandewch arnyn nhw'n siarad am eu dathliadau nhw:

Twrci a tipl
Fel gweinyddes yng ngwesty'r Ambassador ger y môr yn Llandudno, mae Nadolig yn cychwyn yn yr Hydref i Eleri Lewis. Sut mae hi'n ymdopi â dathlu'r ŵyl un-ar-bymtheg o weithiau cyn Rhagfyr 25?Dathlu fel derwydd
Mae Kris Hughes o Ynys Môn yn mynd yn ôl i'r dyddiau cyn Crist i gael ysbrydoliaeth ar gyfer ei ddathliadau dros yr ŵyl. Er bod ganddo'r goeden, y celyn a'r uchelwydd, geni'r haul newydd yw canolbwynt ei wledda.


999 dros y Nadolig
Er mai adref fydd ei deulu, mi fydd y paramedig Irfon Davies o Gaernarfon yn treulio'r Nadolig a Nos Galan yn helpu cleifion yr ardal. Yn yr ambiwlans ar y lôn neu'r hofrennydd uwch ein pennau, a'i Irfon yw'r unig un i obeithio am ychydig o law dros yr ŵyl?
Cynnig cymorth
Mae'r Nadolig yn gallu bod yn amser anodd i rai, felly mae staff a gwirfoddolwyr Cymorth i Ferched De Gwynedd yn parhau i gynnig cyngor a diogelwch dros yr ŵyl.
Adfywio'r Plygain
Mae hen draddodiad y Plygain yn cael ei adfywio yn y gogledd orllewin - dyma Arfon Gwilym, golygydd Hen Garolau Cymru, i'n hatgoffa o hanes y gwasanaeth a'r carolau.

  • A dyma fwy o flas ar garolau'r Plygain gan Arfon ...


  • Cerddoriaeth
    Radio Cymru
    Lluniau


    About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy