BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

GWENER
25ain Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Digwyddiadau

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Dawnswyr Sir Conwy yn Sgwar Lancaster, Conwy Dawnswyr Sir Conwy
Dawnsio gwerin - y ffordd newydd o gadw'n ffit! Dyma Dr Prydwen Elfed Owens o Ddawnswyr Sir Conwy i ddweud rhagor.

Mae'r grŵp dawns yma wedi bod yn dawnsio ers yr Ŵyl Gerdd Dant yn Nyffryn Conwy. Mae'r rhan fwyaf ohonom yn athrawon ac felly yn mynd yn ôl i'n hysgolion i greu timau dawnsio i gystadlu yn yr eisteddfodau a thwmpathau dawns leol.

Rydym yn perfformio amrywiaeth o ddawnsfeydd. Dwi'n fwyaf hoff o ddawnsfeydd y Ffair, fel Ceiliog y Rhedyn; maen nhw'n fwy byrlymog ac egniol gan mai pobl gyffredin fyddai yn eu perfformio ar ddiwrnod mawr y ffair. Mae dawnsfeydd llys yn fwy sidêt ac ara-deg, gan mai'r bonedd byddai'n perfformio'r rhain. Ond mae'n bwysig cael amrywiaeth mewn rhaglen.

Mae croeso i unrhyw un ddod i ymuno efo ni, gan fod o'n ffordd wych o gadw'n ffit. Rydym yn ymarfer ar Nos Iau, rhwng 4-6 yn Ysgol Glan Conwy.

Kyra Hamilton yn perfformio dawns y clocsiau A beth am drio dawns y glocsen? Dyma sylwadau Kyra Hamilton

Mi wnes i gychwyn gwneud dawns y clocsan pan roeddwn yn 11 mlwydd oed. Mae'n eithaf anodd, ond ar ôl cael y rhythm mae'n dod i chi'n ddigon cyflym. Mae o hefyd yn brifo eich traed chi nes i chi ddod i arfer gyda'r holl neidio a stampio!

Fi a fy chwaer yw'r rhai ieuengaf yn Dawnswyr Sir Conwy a dwi'n mynd i Ysgol Dyffryn Conwy a dwi a fy chwaer wedi cychwyn grŵp clocsio sydd ar agor i unrhyw un yn yr ysgol sydd efo diddordeb.

Dwi'n prynu fy nghlocsiau ym Mhwllheli, gan Trefor Owen ond yn benthyg fy nillad gan Ddawnswyr Sir Conwy.Cerddoriaeth
Radio Cymru
Lluniau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy