BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Cricieth
Castell Cricieth
Croeso i'n safle ar gyfer Cricieth, sydd yr un mor enwog am ei chastell ag y mae am ei hufen iâ. Dewch i wybod mwy am y dref sydd yng nghalon Eifionydd a chofiwch roi gwybod inni am eich Cricieth chi.
Castell Hanes
Am dro o amgylch ardal Eifionydd, sydd â thref Cricieth yn ganolbwynt iddi.
Y Ffynnon Lôn Goed
Y Ffynnon
Mehefin 2010

Castell Cricieth Castell Cricieth
Dewch am daith o amgylch y castell uwchben Bae Tremadog.
Neuadd Goffa Taith luniau
Dewch ar daith mewn llun o amgylch golygfeydd y dref.
Hen lun o'r mart Bwrlwm Bryncir
Un o ganolfannau amaethyddol pwyscaf yr ardal ydy Mart Bryncir.
Mary Jones Tref Marchnad Deg
Mae gwirfoddoli a Masnach Deg yn agos at galon Mary Elen Jones.
Selyf 'Steddfodwyr o fri
Mae DG Jones a Huw Roberts wedi arfer mynd o 'steddfod i 'steddfod.
Edna Hook Siaradwch Gymraeg!
Mae pobl Cricieth yn glên - rhy glên i Edna sydd eisiau ymarfer ei Chymraeg!
Di Pravinho Di Pravinho
Darllenwch atebion lliwgar yr hogiau lleol yma i'n holiadur.
Anad Anad
Yr actor Dyfan Dwyfor ydy drymiwr y grŵp yma o Gricieth.
Twm Morys Twm Morys
Un o'r ardal hon ydy'r bardd a'r perfformiwr poblogaidd.
Ellis Edwyn Gruffydd Cromlech Cefn Isa
Mae olion cynhanesyddol ar fferm Ellis Gruffydd ger Rhoslan.
Jamie Shepherd Y Fi a'r Enwogion
A fydd Jamie Shepherd o Gricieth mor enwog â'i arwyr ryw ddydd?
Dweud eich Dweud

Os ydych chi eisiau dweud eich dweud neu gyfrannu unrhyw wybodaeth am Gricieth, anfonwch neges

Lleol i Mi
Radio Cymru
Ffilmiau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy