BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Conwy
Castell Conwy   Conwy
Croeso i safle Conwy, un o drefi hyna'r ardal. Beth sy'n digwydd a beth sydd i'w weld o fewn waliau'r castell tybed? Cofiwch rannu eich straeon, eich hanesion a'ch lluniau chi o'r dref efo ni.
Y Pentan Cyffro celf!
Y Pentan
Mehefin 2010

Pont grog Telford Croesi'r Conwy
Mae yna sawl ffordd i groesi'r Afon Conwy.
Cyffordd Llandudno Camera traffig
Ar gyffordd 18 yr A55, heb fod ymhell o Gonwy.
Pont Grog Conwy Dathliadau Telford
Digwyddiadau yng Nghonwy i ddathlu pen-blwydd Thomas Telford.
Jac-do Pwy ydy'r Jac-dos?
Mae niferoedd y Jac-do yn gostwng, ond maen nhw mor falch ag erioed.
Ty Aberconwy Tŷ Aberconwy
Dewch am dro hanesyddol o amgylch Dyffryn Conwy a'r ardal.
Plas Mawr Hanes hen blas
Mae Llewelyn Groom yn gwybod popeth am hanes Plas Mawr.
Gwerthwr sgympi Gwledd Conwy
Cyfle i flasu cynnyrch lleol, bwyd môr a mwy yn yr ŵyl fwyd.
Cwmwl a haul Tywydd
Y tywydd am y pum diwrnod nesaf yn nhref Conwy a'r cyffiniau.
Dweud eich Dweud

Ehangwch ein safle ar gyfer tref Conwy drwy anfon eich cyfraniadau chi.

Lleol i Mi
Radio Cymru
Eisteddfodau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy