BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Hanes Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Chwedlau Lleol
Maelgwn Gwynedd
Sioe sleidiau gan blant o Ysgol Gynradd Maelgwn, Cyffordd Llandudno, yn adrodd chwedl Maelgwn Gwynedd.

Nôl i'r bwrdd stori

Rheinallt y bardd a Chadfan y telynor
previous page Y bardd a'r telynor, gan Shanni next page
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
11  12  13  14  15 

Dychwelodd Maelgwn i'w blasty a byw gyda Nest yn hapus am gyfnod, nes i'w brif delynor, Cadfan, a'i brif fardd, Rheinallt ddechrau ffraeo. Roedd Cadfan wastad yn dweud fod y telynorion yn well na'r beirdd, gyda'u hofferynnau euraidd a'u dillad smart, lliwgar.
Lleol i Mi
Radio Cymru
Llyfrau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy