BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

SUL
31ain Awst 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Hanes Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Chwedlau Lleol
Maelgwn Gwynedd
Sioe sleidiau gan blant o Ysgol Gynradd Maelgwn, Cyffordd Llandudno, yn adrodd chwedl Maelgwn Gwynedd.

Nôl i'r bwrdd stori

Maelgwn, Nest a phawb yn cuddio yn yr eglwys
previous page Cuddio yn yr eglwys, gan Lowri next page
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
11  12  13  14  15 

Gwyddai Maelgwn bod y bwystfil yma - y Fad Felen - llawer mwy brawychus na'r holl ddreigiau roedd wedi eu hymladd o'r blaen gyda'i ddannedd melyn a'i fwng drewllyd. Aeth a Nest, ei deulu a'i holl weision i mewn i Eglwys Rhos, cloi'r drysau a gorchuddio'r ffenestri - dyna'r unig le diogel pan ddaw'r Fad Felen.
Lleol i Mi
Radio Cymru
Ffilmiau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy