BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Hanes Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Chwedlau Lleol
Maelgwn Gwynedd
Sioe sleidiau gan blant o Ysgol Gynradd Maelgwn, Cyffordd Llandudno, yn adrodd chwedl Maelgwn Gwynedd.

Nôl i'r bwrdd stori

Y beirdd yn dathlu
previous page Y beirdd yn dathlu, Ioan next page
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
11  12  13  14  15 

Ar gopa mynydd Conwy, dechreuodd y beirdd farddoni'n hapus - yn creu penillion am nofio'r afon. Ond roedd y telynorion i gyd yn drist - roedd eu dillad hardd yn fwdlyd a'u telynau yn rhy wlyb i'w chwarae.

"Y beirdd yw'r enillwyr felly," meddai Maelgwn. "Gan nad ydynt yn dibynnu ar ddim ond eu hunain i greu adloniant"" Ni chlywodd Rheinallt ddim swnian gan Gadfan fyth eto.
Lleol i Mi
Radio Cymru
Eisteddfodau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy