BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Hanes Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Chwedlau Lleol
Pen carreg yn Henblas, Ynys Môn
O'r Mabinogi i chwedlau am y Brenin Arthur a straeon gwerin y mae eu tarddiad wedi mynd ar goll yn niwl amser, mae cyfoeth o straeon lleol rhyfedd a rhyfeddol yng Nghymru.
Anfonwch straeon eich ardal chi aton ni.
Y ddraig goch yn ymladd Dinas Emrys
Chwedl am Fyrddin Emrys a'r dreigiau'n ymladd yng nghrombil y mynydd.
Llun o chwedl Lyn Cynwch Llyn Cynwch
Diflaniad Owen y gwas fferm i fyd hyd a lledrith Llyn Cynwch.
Maelgwn Gwynedd Maelgwn Gwynedd
Hanes byrlymus un o dywysogion Gwynedd gan blant Ysgol Maelgwn.
Sgerbwd yn y coeden Rhys a Meinir
Beth a ddaw o gariadon Nant Gwrtheyrn? Dyma Ysgol Llanaelhearn i lunio'r hanes.
Llun o Dwynwen Santes Dwynwen
Stori nawddsant cariadon Cymru drwy lygaid plant ysgol Niwbwrch a Dwyran
Chwedl Llyn Tegid Chwedl Llyn Tegid
Lluniau gan blant Ysgol Bro Tegid yn adrodd hanes Tegid Foel a chreu'r llyn.
Afanc Afanc Dyffryn Conwy
Plant Ysgol Gynradd Betws-y-coed yn darlunio stori afanc brawychus y llyn.
Cybi Cybi a Seiriol
Sut cafodd seintiau Môn eu henwi'n Seiriol Wyn a Chybi Felyn?
Chwedl Gelert Gelert y ci
Chwedl enwog o Feddgelert am gi ffyddlon y Tywysog Llywelyn.
Wil wrth yr allor Lleidr Llandyfrydog
Beth oedd cosb Wil am ddwyn beibl o Eglwys Dyfrydog?
Un o wrachod Llanddona Gwrachod Llanddona
Chwedl am ddirgelwch y 'gwrachod' a laniodd ar draeth Llanddona.
Llong Lladron Crigyll
Stori wir am longryddlliad ar arfordir Môn yn y 18fed Ganrif.
Castell Harlech a'r Mabinogi
Darluniau plant Ysgol Tanycastell o chwedlau a golygfeydd eu bro.
Bae Ceredigion Cantre'r Gwaelod
Mae'r chwedl enwog am Seithennyn wedi ei lleoli oddi ar arfordir Tywyn
Dweud eich Dweud

Beth am rannu eich chwedlau lleol chi efo ni?

Lleol i Mi
Radio Cymru
Llyfrau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy