BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Chwaraeon

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Robin McBryde Rygbi
Mae gêm y bêl hirgron yn fyw ac yn iach yn y gogledd orllewin, o dimau ieuenctid i dimau trefi a phentrefi. Cofiwch rannu straeon a chanlyniadau eich clwb chi efo ni.
Mae'r rhan fwyaf o dimau gogledd orllewin Cymru yn chwarae naill ai yn Adran 4 (Gogledd) neu Adran 5 (Gogledd) cynghrair Undeb Rygbi Cymru. I ddod o hyd i'ch clwb rygbi lleol, cliciwch yma.

Ieuenctid
Mae gan dair sir y gogledd orllewin swyddogion datblygu rygbi sy'n hybu'r gamp ymysg chwaraewyr dan 20 oed.

Mae dau dîm rhanbarthol yn y gogledd orllewin sy'n chwarae yng nghynghrair ieuenctid Cymru. Mae tîm Eryri yn cynnwys aelodau o dimau lleol Llangefni, Bethesda, Pwllheli, Dolgellau, Harlech a Chaernarfon ac mae tîm Nant Conwy yn cael ei fwydo gan dimau Bae Colwyn, Llandudno, y Bala ac Abergele.

Mae chwaraewyr gorau Eryri a Nant Conwy yn mynd ymlaen i chwarae i dimau gogledd Cymru dan 21 a 23, ac yn cael cyfle i chwarae yn erbyn timau mawr fel Crysau Duon Seland Newydd.

Meddai cynrychiolydd Undeb Rygbi Cymru yng ngogledd Cymru Austin Thomas:

"Mae chwaraewyr Seland Newydd wedi cael derbyniad mor dda yma yn y gorffennol maen nhw wedi cadw mewn cysylltiad efo ni a dweud yr hoffen nhw ddod i chwarae yn erbyn tîm gogledd Cymru. Mae'n rhoi cyfle i holl aelodau'r sgwad chwarae yn gystadleuol yn erbyn tîm da yn hytrach na chwarae yn erbyn timau Prydain yn unig. Mae'n grêt eu cael nhw draw."

Rygbi merched
Jenny Davies o Gaernarfon ydy swyddog datblygu rygbi merched gogledd Cymru. Nid gêm i'r hogiau yn unig ydy hi bellach, meddai hi: "Erbyn hyn, mae gan Brifysgol Bangor, y Bala, Bethesda, Caernarfon a Dolgellau i gyd dimau merched sy'n cystadlu yng nghynghrair cyntaf y gogledd.

"Mae gan Gaernarfon, y Bala a Nant Conwy hefyd dimau merched iau ac rydw i'n gwneud fy ngorau i sefydlu timau iau ym mhob un o glybiau'r ardal.

"Felly, os nad oes gan eich ysgol neu'ch clwb lleol chi dîm rygbi merched, yna gadewch imi wybod ac mi wna i fy ngorau i helpu i sefydlu tîm.

"Ein problem fwyaf ydy'r bwlch rhwng y cyfnod pan mae merched yn chwarae yn yr ysgol a chwarae ar lefel uwch, gan fod pawb sydd yn eu harddegau hwyr/ugeiniau cynnar yn chwarae i dimau mewn prifysgolion.

"Ro'n i wedi bod eisiau chwarae rygbi erioed ac mi ges i'r cyfle yn y brifysgol yng Nghaerdydd. Rŵan rydw i'n chwarae i Gaernarfon, Gogledd Cymru a Chymru.

"Mae rheolau rygbi merched yn union yr un fath â rhai'r dynion. Y gwahaniaeth mwyaf ydy fod merched yn dysgu sgiliau yn gynt na dynion. Rydyn ni'n tueddu i fod eisiau cael popeth yn iawn - mae merched yn fwy o berffeithwyr tra mae dynion yn addasu sgiliau i'w siwtio nhw.

"Ar lefel uwch, mae merched yn debyg o fod yn fwy ymosodol. Mi ddywedodd un dyfarnwr wrtha' i fod merched yn taro'n galetach na dynion yn y sgrym.

"Mae sesiynau ymarfer hefyd yn ddigwyddiad cymdeithasol gwych. Fel arfer, rydych chi'n treulio awr a hanner yn siarad ac awr yn ymarfer!

"A dydych chi ddim yn sylweddoli pa mor an-ffit ydych chi nes rydych chi'n chwarae gêm gyfan. Rydych chi'n defnyddio pob elfen o'ch ffitrwydd - sbrintio, loncian, y sgrym ayb. Mae hi'n gêm wych i'w chwarae".

Rygbi cadair olwyn
Er nad oes tîm rygbi cadair olwyn yn y gogledd orllewin eto, fe fyddai Cymdeithas Rygbi Cadair Olwyn Cymru yn hapus i gefnogi unrhyw un a fyddai'n hoffi sefydlu tîm drwy helpu gyda hyfforddiand a'r offer, felly cysylltwch â nhw drwy glicio ar y ddolen ar y llaw dde.

  • Mwy o wybodaeth yn y brif adran rygbi


  • Chwaraeon
    Natur
    Straeon Digidol


    About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy