BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Chwaraeon

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Cerian ac aelod arall o tîm Y Gogs Bach Y Gogs Bach
Oes gennych chi'r nerth i rwyfo o Borthllechog i Gemaes? Dyma Cerian o Ynys Môn i ddweud wrthym am ei thîm rhwyfo ieuenctid hi.

"Rwyf yn rhwyfo i dîm clwb rhwyfo Porthllechog - enw ein tîm yw 'Y Gogs Bach'. Rwyf wedi bod yn rhwyfo hyd at bedair blynedd erbyn hyn - er mai hwyl oedd popeth ar y cychwyn, erbyn hyn mae'n faes mwy difrifol.

"Roedd fy nhad yn rhwyfo - efallai ei fod o yn y gwaed! Ond mae'n rhaid dweud fy mod i yn ei fwynhau yn fawr iawn. Yn sicr mae'n ddiddordeb sydd yn eich cadw yn iach iawn.

"Mae 'na bedair ohonom yn ein cwch, gydag un arall yn llywio. Mae gan bob un ohonom sêt ac ochr arbennig i'r cwch, er ein bod yn cael ein dysgu i rwyfo ar y ddwy ochr, dde a chwith. Fy hoff sêt i yw rhif pedwar. Yn y sêt yma, chi sydd yn arwain y cwch. Fanno, rydych yn gyfrifol am rythm a chyflymder y cwch.

"Rydym yn rhwyfo mewn cychod o'r enw 'Celtic long boats' - dau gwch fel hyn sydd gennym ac maent yn costio llawer felly mae rhaid i ni fod yn ofalus iawn efo nhw!

Cychod Celtaidd hir ar y mor "Rydym yn cyfarfod bob bore dydd Sul ym Mhorthllechog am ddeg o'r gloch os ydi'r tywydd yn sych. Rydym yn ymarfer ar y môr ac rydym fel arfer yn rhwyfo draw at Laneilian neu Gemaes - mae hynny yn dipyn o filltiroedd!

"Rydym wedi hen arfer rhwyfo dros ogledd orllewin Cymru i Aberdaron, Porthmadog, Porthllechog, Pwllheli, Y Bermo, Aberdyfi a mwy. Rydym hefyd yn cyfarfod yn Aberystwyth, Abergwaun ac Aberdyfi er mwyn cael cynnal cystadlaethau rhwng timau o'r gogledd a'r de. Unwaith y flwyddyn bydd cystadleuaeth yn Llundain yn cael ei gynnal lle bydd llawer o glybiau o ar draws Cymru a Lloegr yn cyfarfod ac yn cystadlu. Y flwyddyn ddiwethaf, enillodd tîm hogia ifanc o'n clwb ni'r ras!

"Rydym wedi ennill llawer o gystadlaethau dros y pedair blynedd diwethaf ac yn gobeithio yr awn ymlaen i ennill mwy!"

Mwy am Rwyfo yn y gogledd orllewinAr y Marc
Natur
Straeon Digidol


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy