BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

MAWRTH
2il Medi 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Chwaraeon

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Reslo! 'Reslo!
Mae reslo yn denu cynulleidfa dda ar hyd a lled y wlad er bod yr enwog Orig Williams - El Bandito - wedi ymddeol.
Mae Cymro Cymraeg o Dremadog yn cario'r fflam erbyn hyn, y Celtic Warrior chwe troedfedd saith modfedd.

Gwrandewch ar gyfweliadau Lleol â'r Celtic Warrior, lle mae'n sôn sut y dechreuodd reslo, sut mae'n hyfforddi ac am ei gariad at bêl-droed.

gwrandoDechrau reslo a hyfforddi

gwrandoPêl-droed a gornestau reslo cofiadwy

gwrando'Reslo yng Ngŵyl Wa! Bala

Y Celtic Warrior
Enw: Celtic Warrior
Cartref: Tremadog, Gwynedd
Taldra: 6'7"
Pwyse: 21 stôn
Wedi gwirioni ar reslo? Ysgrifennwch aton ni drwy lenwi'r blwch isod.


Ar y Marc
Natur
Straeon Digidol


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy