BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Chwaraeon

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Pysgota plu Pysgota plu
Harry Wyn Jones o Dalsarn sydd yma i roi cymorth ichi bysgota plu.
"Pysgota o gwch neu o ochr y lan gan ddefnyddio pluen yw pysgota gêm.

"Un o'r pethau pwysicaf yw dewis y bluen orau a'i fatsio i'r pryfaid iawn i ddenu'r pysgod. Yna rhaid dewis lein. Mi gewch chi lein sy'n suddo dair troedfedd i mewn i'r dŵr, neu un sy'n mynd i lawr chwe throedfedd. Y density sy'n bwysig. Mae'r pysgod ar lefelau gwahanol ar adegau gwahanol - maen nhw'n uwch yn y dŵr yn yr haf, ac yn is yn y gaeaf.

"Dwi wedi bod yn cystadlu ers blynyddoedd ac wedi bod yn aelod o dîm pysgota Cymru ddeg gwaith. Llyn Brennig yw un o fy hoff lynnoedd. Fanna 'da chi'n dal brithyll sithliw - sy'n cael eu magu yna. Mi fydda i'n mwynhau Llyn Nantlle hefyd, lle mae 'na stoc naturiol o bysgod fel brithyll brown.

"Mi fydda i wastad yn rhoi'r pysgod yn ôl yn y dŵr ar ôl eu dal - does neb yn y tŷ yn hoff iawn o fwyta pysgod!

"Mae pysgota yn ffordd wych o ymlacio a mwynhau amser efo cyfaill mewn cwch. Mae hefyd yn ffordd dda o gwrdd â phobl o bob man wrth gystadlu.

"Yn y gaeaf dwi'n pasio'r amser adref yn cawio plu. Mi fydda i'n defnyddio ffwr morlo, plu o yddfau ieir neu rywbeth synthetig a darn o weiren. Mae'n bosib prynu plu yn y siop wrth gwrs ond mi allwch chi wneud rhai llawer gwell eich hun.

"Dwi'n aelod o Gymdeithas Genweirio Seiont, Gwyrfai and Llyfni. Mae'r clwb yn cynnig hyfforddiant i blant hefyd. Mae'n rhaid bod yn ofalus gyda diogelwch ar y llyn wrth gwrs ond maen nhw'n mwynhau. Yn anffodus, 'da chi ddim yn dysgu dros nos. Rhaid dal ati.

"Dwi hefyd yn helpu gyda thîm pysgota anabl Cymru. Rhaid i aelodau'r tîm fod wedi eu cofrestru'n anabl. Mae'n rhaid iddynt hefyd fod yn aelod o glwb pysgota a rhaid i hwnnw fod yn perthyn i WSTAA (Welsh Salmon and Trout Angling Association).

"Rydym yn cynnal treialon bob blwyddyn i ddewis y tîm, un ar Lyn Clywedog ym Mehefin ag un ar Lyn Brenig fis Awst.

"Bob blwyddyn, mae 'na gystadleuaeth ryngwladol rhwng Iwerddon, Lloegr, yr Alban a Chymru. Yr enillydd ydy'r un gyda'r sgôr uchaf dros ddau ddiwrnod o bysgota, er bod y cystadlu yn para am dri diwrnod - un ychwanegol rhag ofn bod y tywydd yn rhy ddrwg i roi diwrnod da o bysgota i rywun gydag anhawster. Cymru enillodd yn 2006 pan ddaeth y cystadlu i Lyn Brenig."

Pysgota plu ym Mlaenau Ffestiniog a mwy am bysgota cwrs a physgota môr.Ar y Marc
Natur
Straeon Digidol


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy