BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Chwaraeon

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Gethin Owen Pysgota môr
Mae 'na ddigon o arfordir yn y gogledd orllewin i gadw unrhyw bysgotwr yn hapus. Gethin Owen o Sir Fôn sy'n ein rhoi ar ben ffordd.
"Pysgota môr yw dal pysgod o'r lan neu o gwch ar y môr, gan ddefnyddio llinell a gwialen, sy'n wahanol i bysgota masnachol sy'n defnyddio rhwydi mawr.

"Mae gogledd Cymru wastad wedi bod yn boblogaidd iawn gyda physgotwyr môr ac mae 'na nifer fawr o gyfleoedd i'r rhai sy'n newydd i'r chwaraeon a physgotwyr profiadol. Mae 'na lot fawr o wahaniaeth yng ngwely'r môr yn yr ardal, o greigiau i fanciau tywod, fflatiau llaid a thraethau cerrig mân.

"Mae Môr Iwerddon hefyd yn llawn llongddrylliadau yn sgîl rhyfeloedd a phrysurdeb Bae Lerpwl ac mae'r rhain yn gartref i nifer o fathau gwahanol o bysgod.

"I'r rhai sydd am bysgota o'r lan, mae 'na nifer o fannau poblogaidd i bysgota ar Ynys Môn, gan gynnwys Raven's Point, White beach, Tŷ Croes, Parc Morglawdd Caergybi a mwy. Yma, mi allwch chi ddal gwrachen fôr, morleisiaid, cathod môr, cŵn môr a'r morgi glas.

"Mae'r traethau ger Bae Colwyn a Llandudno yn fwy enwog am eu draenogiad yn yr haf a phenfras ifanc yn y gaeaf.

"I'r rhai sydd am bysgota mewn cwch, gellir cyrraedd nifer fawr o'r llongddrylliadau yn hawdd ac mae'r mannau yma yn wych i ddal morleisiaid (pollack), penfras a chelog (coalfish), yn ogystal â honos (ling) a llysywod môr.

"Y Welsh Federation of Sea Anglers sy'n rheoli'r chwaraeon yma yng Nghymru. Mae'r rhan fwyaf o'r clybiau pysgota môr yng Nghymru yn aelodau a'r ffederasiwn sy'n trefnu cystadlaethau a digwyddiadau ar raddfa wladol a lleol. Mae'r ffederasiwn hefyd yn cydweithio efo'r sefydliadau eraill sy'n edrych ar ôl y moroedd a'r traethau ac yn gweithio ar ran clybiau pan fo'r hawl i bysgota mewn ardal arbennig o dan fygythiad.

"Dwi ar dîm pysgota môr Cymru - mae chwech allan o'r saith aelod yn dod o'r gogledd a daethom yn bedwerydd allan o 19 o wledydd yn y bencampwriaeth ryngwladol yn 2005."

Mwy am bysgota cwrs a physgota plu.Chwaraeon
Natur
Straeon Digidol


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy