BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Chwaraeon

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Pêl Pêl-rwyd
Mae mwy i chwarae pêl-rwyd yn yr ardal yma na'ch hen atgofion o'r ysgol! Dyma ganllaw i'ch helpu i ail-afael yn y gêm. Cofiwch rannu straeon a chanlyniadau eich clwb chi efo ni.

Peidiwch da chi â rhoi'r gorau i bêl-rwyd ar ôl gadael yr ysgol ydy cyngor Gwen Jones o Lanfairfechan.

"Mae Cymdeithas Pêl-rwyd Cymru yn ceisio creu mwy o gyfleoedd i bobl chwarae'r gêm yn yr ardal yma, felly yn hytrach na chael dwy gynghrair leol, maen nhw wedi sefydlu cynghrair gogledd Cymru, a'i rhannu'n dair adran. Mae gemau'r adran gyntaf yn cael eu chwarae yng Nghanolfan Hamdden Colwyn ar nosweithiau Mercher, pan fydd y timau gorau yn dod at ei gilydd.

"Chwaraeir gemau'r ail adran yn Ysgol John Bright, Llandudno ar nos Lun. Roedd y drydedd adran yn wreiddiol ar gyfer y timau gwanaf ond mae bellach yn gynghrair i'r timau iau.

"Gall timau symud o un adran i'r llall ar ddiwedd y tymor, sy'n rhedeg o fis Medi i ddiwedd Mawrth. Mae'r gynghrair yn cynnal sesiynau hyfforddi yn Ysgol John Bright am £1 y tro, lle gall chwaraewyr gael hyfforddiant ar gyfer sgiliau, cyflymdra ac ystwythder.

"Roeddwn i wrth fy modd yn chwarae pêl-rwyd - mi roddais i lot o bwysau ymlaen ar ôl rhoi'r gorau iddi! Rydw i'n dal i gymryd rhan achos 'dwi'n mwynhau gwylio'r timau iau yn chwarae a helpu i drefnu ar lefel sirol.

"Mi fuaswn i'n methu'r gêm taswn i ddim yn cymryd rhan mewn rhyw ffordd, ond mae'n rhaid ichi wrando ar ein pengliniau! Mi allwch chi chwarae hyd at eich pedwardegau - does dim rhaid rhoi'r gorau iddi ar ôl 'madael ysgol o gwbl. Mae gan rai o'r timau gorau ferched hŷn yn chwarae iddyn nhw ar y lefelau uchaf."Ar y Marc
Natur
Straeon Digidol


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy