BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

MERCHER
30ain Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Chwaraeon

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Un o gemau'r Cymru Alliance Y gynghrair
Y Cymru Alliance ydy'r gynghrair ar gyfer y rhan fwyaf o glybiau'r gogledd orllewin - mae'n cynnwys timau o'r gogledd a'r canolbarth ac mae un cam o dan Uwchgynghrair Cymru.
Huws Gray-Fitlock Cymru Alliance ydy enw llawn (a hir!) y gynghrair sydd yn ymddangos ar ail res pyramid pêl-droed Cymru, yn union o dan Uwchgynghrair Cymru (yr hen League of Wales).

Yn ne Cymru, y gynghrair gyfatebol ydy Cynghrair Pêl-droed Cymru, Adran 1. Ar ddiwedd y tymor, bydd pencampwyr y ddwy gynghrair yma yn gymwys i gael eu dyrchafu i'r Uwchgynghrair, os ydy cae'r clwb yn ddigon da. Os nad ydy cartre'r clwb yn ateb y gofynion, yna bydd yr ail dîm yn cael y cyfle.

Yn 2003, ymunodd Porthmadog â'r gynnau mawr yn yr Uwchgynghrair ac fe ddaeth Glantraeth i fyny i'r Cymru Alliance o gynghrair is.

Y Welsh Alliance
Y Welsh Alliance ydy'r gynghrair sydd o dan y Cymru Alliance yn yr ardal hon.

Mae 10 o glybiau'r gogledd orllewin yn y Welsh Alliance: Bethesda, Bodedern, Conwy, Y Felinheli, Glan Conwy, Llanberis, Cyffordd Llandudno, Llanrug, Llanrwst a Phenmaenmawr.

 • Am ragor o wybodaeth am glybiau yn y Welsh Alliance, ewch i gael cip ar y wefan hon ar gyfer dilynwyr: www.citizens-choice.co.uk/WelshAlliance2003.htm

 • Mae canlyniadau, gemau ac eglurhad o byramid pêl-droed Cymru i'w weld hefyd ar: www.welsh-football.net

 • Gwefan yr Uwchgynghrair: www.low.org.uk

 • Mae rhagor o wefannau eraill am bêl-droed yn yr ardal i'w gweld yn ein hadran am wefannau lleol.

 • Ar y Marc
  Natur
  Straeon Digidol


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy