BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Chwaraeon

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Tîm pêl-droed Bethel Pêl-droed
O Joey Jones i Neville Southall, cychwynodd rhai o gewri'r gêm yn chwarae i dimau ysgol lleol - dyma eich cyfle chi, beth bynnag eich oedran. Cofiwch rannu gwybodaeth am eich tîm chi efo ni.

Mae dros 300 o dimau pêl-droed yng ngogledd orllewin Cymru, o'r lled-broffesiynol fel tîm Dinas Bangor i dimau iau a thimau tafarn y cynghreiriau Sul.

Holwch yn eich ardal chi i ddod o hyd i'ch tîm agosaf.

Cymdeithas Bêl-droed Cymru sydd â chyfrifoldeb dros Uwchgynghrair Cymru, y Cymru Alliancea'r Welsh Alliance.

Mae newyddion am gemau Uwchgynghrair Cymru yn ymddangos ar wefan Chwaraeon BBC Cymru'r Byd. Am esboniad llawn o byramid pêl-droed yr ardal, cliciwch yma.

Yn is i lawr, mae cynghreiriau lleol yn gysylltiedig â gwahanol gymdeithasau pêl-droed - Cymdeithas Bêl-droed Arfordir Gogledd Cymru sy'n gweithredu yng ngogledd Cymru a Chymdeithas Bêl-droed Canolbarth Cymru yn ne Gwynedd.

Mae Cymdeithas Bêl-droed Arfordir Gogledd Cymru yn cynnwys cynghreiriau Gwynedd, Clwyd, Ardal Caernarfon, Ynys Môn a Chynghrair Sul Ynys Môn a Gwynedd.

Maen nhw hefyd yn gyfrifol am y timau iau sydd â chwaraewyr rhwng 12 ac 17 oed, ac yn cynnwys ardaloedd Llŷn/Eifionydd, Gwyrfai, Ynys Môn ac Aberconwy.

Yn ogystal, maen nhw'n trefnu cystadlaethau cwpan ar gyfer timau iau, timau mwy a thimau pentref ac mae cwpan i ferched ar y gweill hefyd.

Mae timau fel Dolgellau, Corris, Aberdyfi, Tywyn/Bryncrug yn dod dan oruchwyliaeth Cymdeithas Bêl-droed Canolbarth Cymru ac yn chwarae yng nghynghrair Aberystwyth tra mae timau iau de Gwynedd yn chwarae yng Nghynghrair Mini/Minor Tywyn a'r Cylch.

Yn ôl Trefor Lloyd Hughes o Gymdeithas Bêl-droed Arfordir Gogledd Cymru, mae gwir angen mwy o ddyfarnwyr arnyn nhw:

"Rydyn ni'n dibynnu'n helaeth ar wirfoddolwyr - ac mae wir angen mwy arnon ni ar hyn o bryd. Mi gawson ni sesiwn hyfforddi lwyddiannus yn Llangefni yn ddiweddar, ond mae angen mwy o help arnon ni ar gyfer gemau ym Mhen Llŷn, y Blaenau, Llanrwst a Llandudno. Cysylltwch os oes ganddoch chi ddiddordeb."

  • Pêl-droed merched

  • Pêl-droed ieuenctid


  • Chwaraeon
    Natur
    Straeon Digidol


    About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy