BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Chwaraeon

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Owain Tudur Jones Cyrraedd y brig
Mae bron pob bachgen bach yn breuddwydio am fod yn bêl-droediwr proffesiynol, ond i Owain Tudur Jones o Fangor, daeth y freuddwyd yn wir pan ymunodd ynghanol cae gyda thîm Dinas Abertawe yn 2005. Dyma ei gyngor am gyrraedd y top.

"Dwi'n siŵr 'mod i'n chwarae pêl-droed ers pan roeddwn yn fach iawn, ond yn ddigon mawr i allu cicio pêl! Dwi'n cofio wedyn dechrau chwarae i dîm yr Urdd ym Mhenrhosgarnedd ym Mangor cyn cael y cyfle i chwarae i dîm Maes y Bryn rhwng 9 ac 16 mlwydd oed.

Roeddwn yn mynd i ymarfer am awr bob wythnos, chwarae gêm bob penwythnos, mynd â'r bêl i'r ysgol i chwarae bob eiliad oedd yn bosib a mynd syth i'r parc efo fy ffrindiau ar ôl ysgol. Roeddwn yn chwarae bron iawn bob cyfle gawn i.

Chwarae pêl-droed yn broffesiynol oedd beth oeddwn wastad eisiau ei wneud, ond mae hynna'n freuddwyd i bron iawn pob hogyn bach. Dydy o ddim yn golygu fod y freuddwyd am ddod yn wir, ond dwi'n lwcus - mae lwc yn bwysig.

Ges i'r cyfle i fynd i ymarfer efo Porthmadog ar ôl gorffen yn yr ysgol. Ar ôl un tymor o fod ar y fainc, cefais y dewis o barhau efo nhw - a pharhau ar y fainc - neu chwarae i ail dîm Bangor. Es i Fangor gan y baswn yn cael chwarae bob wythnos ac ar ôl rhyw fis, cefais fy newis i chwarae i'r tîm cyntaf.

Yr adeg honno, roeddwn yn semi-pro - ymarfer ddwywaith yr wythnos a gêm ar y penwythnos. Roeddwn yn astudio Sports Science yn y coleg ar yr un pryd, ond cymerais flwyddyn allan wedyn i ganolbwyntio ar bêl-droed, trïo ffeindio clwb proffesiynol i chwarae iddyn nhw. Ond cefais fy anafu a wnes i ddim chwarae lot o gwbwl.

Felly es i'r brifysgol, ond ar ôl blwyddyn, yn dal yn chware i Fangor, cefais fy ngwahodd i fynd ar dreial i Abertawe - a dyna fo efo'r brifysgol wedyn!

Owain Tudur Jones Gwelodd is-reolwr Cymru fi'n chwarae efo tîm semi-pro Cymru, a dywedodd efallai y byddai'n sôn wrth Kenny Jackett, rheolwr Abertawe amdanaf. Daeth Kenny i weld gêm Bangor yn Ewrop a chynigodd dreial imi am fis.

Ond dydy cael treial ddim yn golygu eich bod am chwarae i'r clwb - roeddwn wedi cael sawl un o'r blaen. Rhaid cadw eich pen i lawr a gweithio'n galed, hyd yn oed ar ôl cael siom wrth gael eich gwrthod am y tro cyntaf, ail a thrydydd. Dydy o ddim yn fis neis iawn chwaith. Rhaid ichi brofi eich hun yn erbyn chwaraewyr proffesiynol sydd o bosib o well safon na chi. Ond roeddwn yn lwcus, roedd y rheolwr yn fy hoffi a chefais gynnig i aros.

Mae bod yn broffesiynol yn fyd gwahanol. Yn amlwg, dwi'n cael fy nhalu i wneud beth dwi'n ei garu - gwaith i fi ydy mynd allan ar y cae a chwarae pêl-droed! Ar ôl ymarfer yn y bore, dwi adref am ddau o'r gloch ac mae'n bwysig restio, felly mae gwylio teledu yn y p'nawn yn waith hefyd!

Y peth pwysig i bobl ifanc yw mwynhau chwarae. Mae'n anoddach yng ngogledd Cymru gan fod yn rhaid i chi fyw o fewn awr a hanner i glwb proffesiynol cyn i chi gael fod ar eu llyfrau o dan 16 oed, ond os ydych chi'n ymarfer, ac yn ddigon dda, mi gewch chi gyfle rhywle, rhywbryd.

Dwi yn meddwl am fywyd ar ôl pêl-droed. Gan mod i wedi gorfod peidio chwarae oherwydd anaf yn 2006/7, dwi wedi bod yn gwneud ychydig o waith teledu a radio, a mwynhau. Mae'r ffaith fy mod yn gallu siarad Cymraeg yn bendant yn help i mi gael gwaith a dyna beth faswn yn hoffi ei wneud ar ôl gorffen chwarae."Chwaraeon
Natur
Straeon Digidol


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy