BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Chwaraeon

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Chwaraewyr hoci Hoci
Os nad ydych chi wedi taro pêl hoci ers eich dyddiau ysgol, beth am ail-afael yn eich ffon a rhoi cyfle arall i'r hen gêm. Cofiwch rannu straeon a lluniau eich clwb chi efo ni.

Dechreuodd Ian o glwb hoci Bae Colwyn chwarae hoci i gadw'n ffit - ac er mwyn yr ochr gymdeithasol:

"Mae hoci yn debyg i bêl-droed - mae 'na unarddeg o chwaraewyr ac mae'n chwaraeon cymdeithasol iawn. Mi fydd y clybiau rydyn ni'n ymweld â nhw yn cynnal adloniant ac mae'n lot o hwyl.

"Ond un ffordd mae hoci yn wahanol i bêl-droed ydy bod 'na lai o feirniadu'r tîm rydych chi'n chwarae yn ei erbyn, neu'r dyfarnwr. Yn sylfaenol mae'n chwaraeon non-contact ac mae llawer mwy o barch tuag at y dyfarnwr.

"Mae hefyd yn gêm wych i bobl ifanc ei chwarae, fel arfer am fod eu hathro neu athrawes chwaraeon yn frwdfrydig drosti. Mae ganddon ni griw mawr o bobl ifanc yn chwarae - daeth tua 100 i'r sesiwn hyfforddi yr wythnos diwethaf gyda Meryl Roberts, sy'n hyfforddwr gwych ac wedi ennill lot o wobrau.

"Yng Nghymru, mae hoci yn cael ei reoli gan Undeb Hoci Cymru - Adran y Gogledd (gweler y ddolen ar y llaw dde). Mae'r timau cyntaf fel arfer yn chwarae yng nghynghrair gogledd orllewin Lloegr, a'r ail a'r trydydd yng nghynghrair gogledd Cymru. Mae timau'r merched yn chwarae yng Nghynghrair Merched Gogledd Cymru.

"Mae gan bob clwb hefyd dimau ieuenctid sy'n cymryd rhan mewn cystadlaethau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol."

Hoci merched
Mae timau hoci merched yn chwarae mewn tair adran yng nghynghrair gogledd Cymru, sydd fel arfer yn chwarae ar ddydd Sadwrn. Mae cystadlaethau cwpan Cynghrair Cymru a Chynghrair Gogledd Cymru fel arfer yn cael eu chwarae ar ddydd Sul.

Yn ôl Carol Brooks, cydlynydd hoci yng ngogledd Cymru:

"Mae'r hen syniad o hoci fel gêm sy'n cael ei chwarae ar gae mwdlyd wedi hen fynd ac mae bellach yn gêm llawn sgil sy'n cael ei chwarae ar laswellt ffug.

"Mae mwy a mwy o glybiau yn gweld manteision chwarae hoci iau. Yn yr hen ddyddiau - roedd pedwar prif fath o chwaraeon yn yr ysgol - hoci, rygbi, pêl-droed a phêl-rwyd. Rŵan mae plant yn cael blas ar wahanol fathau o chwaraeon, ac efallai mai dim ond ryw chwech neu wyth wythnos y flwyddyn y byddan nhw'n ei dreulio yn chwarae hoci.

"Beth sy'n wych am hoci ydy ei bod yn gêm i fechgyn a merched, sy'n chwarae gyda'i gilydd nes maen nhw'n 12 oed."

Mae Karen Vaughan Jones o Fangor yn chwarae i Bwllheli ac wrth ei bodd efo'r gêm.

"Ro'n i'n arfer chwarae i dîm yr ysgol, ac fe fyddai clwb hoci Pwllheli yn anfon pobl draw i helpu i'n hyfforddi, felly mi benderfynodd fy ffrindiau a minnau ymuno â'r clwb - roedd hynny dros bymtheg mlynedd yn ôl!

"Mae'n ffordd wych o gymdeithasu efo'r genod a chadw'n ffit.

"Mi wnes i gario 'mlaen efo'r gêm am fy mod yn teimlo ei fod yn ffordd wych o roi rhywbeth yn ôl i bobl ifanc yn y gymuned.

"Rydyn ni'n cynnal sesiynau hyfforddi i chwaraewyr ifanc ar nosweithiau Mawrth a Iau a wastad yn chwilio am wirfoddolwyr i'n helpu. Dim ots os nad oes ganddoch chi gymwysterau, y cwbl sydd ei angen ydy gadael inni roi eich enw drwy broses ymholiadau'r heddlu - wedyn mi allwn ni gynnig yr hyfforddiant angenrheidiol ichi.Ar y Marc
Natur
Straeon Digidol


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy