BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
21ain Hydref 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Chwaraeon

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Eric Jones Mynydda
Does dim llawer o bobl â mwy brofiad yn y byd mynydda nag Eric Jones o Dremadog a oedd yn rhan o'r ymgyrch gyntaf i ddringo Everest heb ocsigen. Dyma ei gyngor am ddringo yn y gogledd orllewin.

Beth yw eich arbenigedd?
Mynydda

Sut ddaru chi gychwyn?
Wel, mi wnes i gychwyn yn weddol hwyr yn fy mywyd, pan oeddwn yn 25. Roeddwn yn mynd i gerdded yn Eryri ac yn gweld pobl efo rhaffau yn dringo a phenderfynais y buaswn i'n hoffi gwneud hynny hefyd.

Pam oedd dringo yn apelio atoch chi?
Fy niddordeb cynnar oedd motobeics ond unwaith ddechreuais i fynydda a chael hwyl mawr ar wneud hynny, hwnna oedd y sbort i mi. Mae na lot o antur i'w gael allan yn yr awyr iach.

Ar ôl ryw dair mlynedd o ddringo yn Eryri, es i allan i'r Alpau a'r Dolomites yn yr Eidal. Mae'r mynyddoedd yn lot mwy fa'na wrth gwrs ond roedd dysgu dringo yn Eryri yn help mawr. Ar ôl cael mwy o brofiad, es i ymlaen i Chamonix yn Ffrainc ac Alpau'r Swistir.

Pa offer/dillad sydd ei angen arnoch chi?
Yr offer priodol - mae gofyn cael cyngor iawn trwy fynd i ysgol dringo i ddysgu sut i ddefnyddio'r offer yn iawn. Mae'n hawdd dweud "prynwch gwmpawd", ond dydi hynny'n dda i ddim os nad ydych chi'n gwybod sut i'w ddefnyddio fo. Mae'r ganolfan fynydda yng Nghapel Curig yn lle da i gychwyn.

Lle ydy eich hoff le i ddringo?
Lle dwi'n byw ers 25 mlynedd - Tremadog. Mae'n lle bendigedig i ddringo. Y lle agosaf at fy nghalon ydy Bwlch Lanberis. Er mai dyna lle wnes i gychwyn dwi'n dal i gael pleser mawr o fynd lawr yno i ddringo.

Beth ydy eich profiad mwyaf cofiadwy?
Yn nechrau'r 1970au es i allan i Batagonia i ddringo sawl gwaith, ac yna i'r Himalaya. Dwi wedi bod ar Everest ddwy waith. Y tro cyntaf yn 1978 ar ochr Nepal ar y cais cyntaf i ddringo'r mynydd heb ocsigen. Mi es i yn ôl yn 1995 i ddringo o ochr Tibet.

Mae dringo yn yr Himalaya yn dra gwahanol. Dydi'r corff ddim yn cael digon o ocsigen ac mae popeth yn digwydd yn arafach, ond dwi'n cael mwynhad mawr ohono.

Pwy ydy eich arwr chi?
Pan wnes i ddechrau, roeddwn i'n edmygu Walter Benetti o'r Eidal.

Oes gennych chi gyngor i'r rhai sydd am ddechrau dringo?
Mae'n bwysig iawn mynd i ysgol i gael hyfforddiant priodol. Mae dringo yn beth digon peryglus fel ma'i felly mae'n bwysig eich bod yn dysgu'r ffordd iawn i fod mor saff â phosibl.

Y ffordd orau o ymarfer dringo ydy dringo ei hun. Os ydy'r tywydd yn oer ac yn wlyb, mae 'na lot o waliau dringo dan do ar gael, er ei bod wastad yn well bod allan yn yr awyr agored. Mae dringo yn ffordd wych o gadw'n ffit ac i fod allan yn yr awyr iach.

Os ydych chi am roi tro arni, ewch i:
Yr Ysgol Genedlaethol yng Nghapel Curig neu mae 'na amrywiaeth o hyfforddwyr annibynnol o gwmpas hefyd. Mae'n bosib cael mwy o wybodaeth wrth fynd i www.thebmc.co.uk/Ar y Marc
Natur
Straeon Digidol


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy