BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Chwaraeon

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Andrew Turton yn caiacio Caiacio
Andy Turton o Fangor sy'n ein cyflwyno i'r byd caiacio. Er ei fod yn dod o Swydd Efrog yn wreiddiol mae'n credu nad oes unman gwell i fwynhau'r chwaraeon na gogledd orllewin Cymru.

Beth yw eich arbenigedd?
Dwi'n hyfforddwr caiacio - yn cynnig gwersi, mynd â phobl ar anturiaethau ar afonydd yr ardal ac yn y blaen.

Sut ddaru chi gychwyn?
Dwi wedi bod yn caiacio ers pan oeddwn i'n bedair mlwydd oed, pan ddaru fy nghefnder fy rhoi mewn caiac am y tro gyntaf. Dwi'n dod o Swydd Efrog yn wreiddiol ond mi wnes i ddewis dod i Brifysgol Bangor am fod y caiacio mor dda yng ngogledd Cymru a dwi wedi bod yma ers hynny.

Pam oedd caiacio yn apelio atoch chi?
Mae caiacwyr yn lwcus iawn. Prin ydy'r bobl sy'n cael y cyfle i weld cymaint o fyd natur - wrth fynd i lawr afon neu badlo heibio rhywle fel Ynys Lawd ger Caergybi i weld adar yn nythu.

Mae'n rhaid gweithio mewn tîm a dwi wedi gwneud ffrindiau gwych drwy gaiacio.

Pa offer/dillad sydd ei angen arnoch chi?
Mae'n bosib llogi'r offer wrth i chi ddysgu caiacio am y tro gyntaf. Mae na ddigonedd o gyfleoedd yn yr ardal yma i ddysgu a chan ei bod hi'n cymryd amser i ddod i'r afael â'r chwaraeon yn iawn mae'n syniad da cael gwersi i gychwyn, mewn pwll nofio er enghraifft. Mae'n rhaid dysgu sut i wneud yr 'esgimo rôl' (mynd o dan y dŵr ac yn ôl) cyn i chi fynd allan ar y dŵr.

Lle ydy eich hoff le?
Unrhyw un o afonydd Eryri. Dwi mor lwcus fy mod yn byw yn yr ardal yma a dyma lle mae fy nghalon o ran caiacio ar afon.

Beth yw eich profiad mwyaf cofiadwy?
Cael fy ngosod lawr gan hofrennydd mewn ardal ynghanol nunlle yn Seland Newydd, yna caiacio i lawr ceunant am 100 milltir drwy fforestydd glaw tuag at y môr. Neu badlo o dan Raeadr Fictoria yn Zimbabwe.

Dwi hefyd wedi dod wyneb yn wyneb efo crocodeil! Os mai gweld bywyd gwyllt sy'n mynd â'ch bryd chi, caiacio ydy'r chwaraeon i chi gan fod na gymaint i weld wrth fynd yn hamddenol i lawr yr afon.

Lle ydy'r llefydd gorau yn yr ardal yma i ddysgu?
Plas Menai, Plas y Brenin, a hyfforddwyr annibynnol fel fi!

Cyngor i'r rhai sydd am ddechrau caiacio?
Mae'n ffordd wych o gadw'n ffit. Wrth gwrs, fel pob chwaraeon awyr agored, mae 'na beryglon. Dwi wedi bod yn lwcus ond hefyd yn ofalus iawn.

Mae 'na gaiac arbennig ar gyfer teuluoedd ar gael, sy'n andros o ddiogel ac yn llawer o hwyl.

Mae yna hefyd sawl math gwahanol o gaiacio - ar afon, môr, slalem neu'r math lle 'da chi'n gallu gwneud triciau ac arbrofi yn y dŵr. Mae 'na hefyd 'syrff caiacio', sy'n debycach i syrffio ond, gan eich bod yn defnyddio padl, mae 'na fwy o ryddid i wneud triciau a gwibio trwy'r dŵr.Ar y Marc
Natur
Straeon Digidol


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy