BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

SUL
13eg Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Chwaraeon

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Pobl yn beicio ar y ffordd Beicio
Os oes arnoch chi awydd mynd ati i rasio o ddifri neu jest am fwynhau teithiau hamddenol ar ddydd Sul, dyma wybodaeth ddefnyddiol i'ch rhoi ar ben ffordd. Cofiwch rannu straeon a lluniau eich clwb chi efo ni.

Mae gogledd orllewin Cymru yn fwyaf adnabyddus ym maes beicio fel lle da ar gyfer beicio ffordd a beicio mynydd gan nad oes adnoddau ar gyfer beicio trac neu feicio cyflym (speedway) yn yr ardal.

Mae Undeb Beicio Cymru (gweler y ddolen ar y dde) yn cynnal Cyfres Beicio Mynydd Cenedlaethol Cymru a Chyfres Rasio Dragon Road yn rheolaidd yn y gogledd orllewin gan fanteisio ar dirwedd beicio gwych yr ardal. Fel arfer bydd rasys ar gyfer pobl ifanc, merched, dynion a phobl hŷn yn yr un digwyddiad.

Dyma gyngor Iwan Marshall, sy'n swyddog datblygu rhan-amser ar gyfer beicio yng ngogledd Cymru:

"Fy ngwaith ydy hybu beicio ymhlith pobl ifanc a helpu i sefydlu clybiau newydd.

"Rydw i'n mynd draw i ysgolion i gynnal y cynllun Get Set, sef cwrs chwe wythnos i blant rhwng 7 a 12 oed. Dydy o ddim yr un fath â'r hen brawf cycling proficiency - rydyn ni'n hybu sgiliau beicio, er bod elfennau o ddiogelwch hefyd.

"Mae'r plant yn cwblhau 12 modiwl dros y chwe wythnos ac mi fyddan nhw'n cael tystysgrif ar y diwedd a chael dod yn aelodau o'r undeb beicio am flwyddyn.

"Rydyn ni hefyd yn trïo creu cysylltiad rhwng ysgolion a chlybiau lleol er mwyn i'r plant allu mynd ymlaen efo'u seiclo. Ond y broblem yng ngogledd Cymru ydy nad oes llawer o glybiau sy'n gwneud llawer efo pobl ifanc. 'Da ni'n trïo annog y clybiau yma i wneud mwy o waith efo ysgolion cyfagos. Cynllun i hybu'r cydweithio yma ydy Go Ride gan Undeb Beicio Prydain a byddwn yn ei gynnig yng Nghymru yn y dyfodol.

"'Dwi hefyd wrthi'n cydweithio efo'r Urdd i sefydlu clybiau beicio sy'n gysylltiedig ag ysgolion. Er enghraifft, mae 'na dros 200 o aelodau'r Urdd yn Ysgol y Moelwyn, Blaenau, ac mi fuasai'n braf helpu'r plant i gychwyn clwb seiclo yno.

"'Dwi hefyd yn aelod o Energy Cycle, clwb seiclo yn Llanberis. Mae na'n sicr fanteision o ymuno gyda chlwb - mae seiclo ar eich pen eich hun yn gallu bod yn ddiflas. Fe gewch chi gystadlu os ydych chi eisiau, neu jest mwynhau cwmni pobl eraill wrth seiclo - a dysgu lot am feicio ganddyn nhw hefyd.

"Yn ystod y tymor - sef o'r gwanwyn i'r hydref - bydd aelodau'r clwb yn mynd allan unwaith neu ddwy yr wythnos. Mae'n llai aml yn y gaeaf, ond mae 'na nosweithiau hyfforddi ar y turbo trainers i gynyddu ffitrwydd.

"Mae gwahanol glybiau i'w cael - rhai i'r profiadol a rhai i ddechreuwyr, felly gofynnwch os yw'r clwb yn cynnig sesiynau i ddechreuwyr. Mae Energy Cycle yn trefnu teithiau ar ddydd Sul lle bydd pawb yn mynd ar gyflymdra'r beiciwr arafa yn y grŵp - fydd neb yn cael ei adael ar ei ben ei hun!"

  • Manylion teithiau Clwb Beicio Cefni

    Mwy o wybodaeth am lonydd beicio'r ardal ...


  • Chwaraeon
    Natur
    Straeon Digidol


    About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy