BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Chwaraeon

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Pysgotwr Pysgota
Mae 'na fwy o bobl yn pysgota nag sy'n gwylio pêl-droed medden nhw. Dyma gyflwyniad i'r chwaraeon poblogaidd yma yn y gogledd orllewin, ond cofiwch gyfrannu i rannu'ch profiadau chi.
Plu pysgota Pysgota plu
Pysgota gêm yw'r enw arall am y math yma o bysgota â phlu o gwch neu o'r lan.
Pysgotwyr ar bier Bangor Pysgota môr
Mae arfordir y gogledd orllewin yn faes chwarae delfrydol i bysgotwyr môr.
Pysgodyn wedi ei ddal Pysgota cwrs
Mae'r math yma o bysgota dŵr croyw yn gymdeithasol ac yn addas i bawb.
Emrys Evans 'Sgotwrs 'Stiniog
Mae traddodiad hir o bysgota a chawio plu ym Mlaenau Ffestiniog.
Pluen bysgota 'Atgofion'
Stori R. Elwyn Griffith am y bluen Dunkeld mae'n hoffi o'i defnyddio.
Dweud eich Dweud

Beth am rannu eich profiad o bysgota yn yr ardal drwy gysylltu .

Chwaraeon
Natur
Straeon Digidol


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy