BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Chwaraeon

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Tonfyrddio yng ngŵyl Wakestock Chwaraeon awyr agored
Dyma syniadau ar sut i wneud y gorau o fynyddoedd, llynnoedd, afonydd ac arfordir y gogledd orllewin - beth am gysylltu i sôn am eich hoff weithgaredd awyr agored chi.
Beicwyr Beicio
Mynd ar ras neu am dro, mae ganddon ni rai o lwybrau beicio gorau'r wlad.
Byrddio mynydd Byrddio mynydd
Disgyblion o ardal Tywyn yn sôn am chwaraeon gwahanol yn ardal Dysynni.
Andrew Turton Caiacio
Ffordd arall o fwynhau afonydd a llynnoedd y gogledd orllewin.
Cerddwyr Cerdded
Mae'r gogledd orllewin yn lleoliad perffaith i grwydro i gadw'n heini.
Scuba Deifio
Darganfod byd newydd dan y dŵr ym moroedd y gogledd orllewin.
Hwylio Hwylio
Beth am fanteisio ar un o ardaloedd hwylio gorau'r wlad?
Eric Jones Mynydda
Blas a chyngor ar fynydda gan un o'n dringwyr mwyaf profiadol, Eric Jones.
Pysgota Pysgota
Cyngor lleol am un o chwaraeon mwyaf poblogaidd y wlad.
Ras yr Wyddfa Ras yr Wyddfa
Un o rasys mynydd caletaf Ewrop sy'n denu rhedwyr o bob cwr.
Tîm rhwyfo Rhwyfo
Ffordd dda o gadw'n ffit, iach, hapus a chryf yn ôl Catrin Meirion.
Syrffiwr Syrffio
Matt Fox sy'n egluro pam fod ein harfordir mor ddelfrydol ar gyfer syrffio.
Tonfyrddio yng ngŵyl Wakestock Tonfyrddio
Mae un o wyliau tonfyrddio mwyaf Ewrop yn cael ei chynnal ym Mhen Llŷn.
Dweud eich Dweud

Cysylltwch i ddweud wrthon ni os ydych chi'n cymryd rhan mewn unrhyw chwaraeon awyr agored arall.

Ar y Marc
Natur
Straeon Digidol


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy