BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Chwaraeon

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Offer chwaraeon Wyt ti'n gêm?
Gwnewch adduned i godi o'ch sedd a mynd allan i gymryd rhan yng ngweithgareddau chwaraeon eich ardal - mae'n dda i'ch iechyd a'ch bywyd cymdeithasol!
Trac athletau Athletau/rhedeg
Trac neu faes, ffordd neu draws gwlad, mae rhywbeth i bawb.
Eric Jones Awyr agored
Hwyl yn mynyddoedd, afonydd a llynoedd y gogledd orllewin.
Badminton Badminton
Gêm wych i gadw'n ffit a gafodd hwb gan yr Olympau.
Beicio Beicio
Neidiwch ar eich beic a mwynhau llwybrau'r ardal.
Hŵp pelfasged Chwaraeon anabl
Boccia, pêl-droed, athletau, tennis a llawer mwy.
Offer criced Criced
Pwy fydd y Matthew Maynard nesaf tybed?
Chwarae croce Croce
Mae unig glwb croce gogledd Cymru yn Llanfairfechan.
Chwarae golff Golff
Ai Jamie Howie fydd Tiger Woods y dyfodol?
Svetlana Khorkina, gymnast Olympaidd Gymnasteg
Mae mwy i gymnasteg nag a feddyliech chi ac mae'n agored i bawb.
Chwaraewyr hoci Hoci
Ail-gydiwch yn eich hen ffon hoci ac ail-ddarganfod y gêm.
Aelodau o glwb karate ym Mangor Karate
Mae croeso i bawb gychwyn ar y daith hir i ennill belt du.
Chwaraewyr ifanc Mentrau
Angen cymorth i sefydlu tîm neu glwb? Mae help wrth law.
Pwll nofio Nofio
Help i ddechreuwyr a phencampwyr y dyfodol.
pêl-droed Pêl-droed
Cyfle i bawb o ddechreuwyr i'r lled-broffesiynol, dynion a merched.
pêl-fasged Pêl-fasged
Mae poblogrwydd y gêm yma yn cynyddu yn yr ardal.
pêl rwyd Pêl-rwyd
Dydi 'madael ysgol ddim yn golygu ta ta i bêl-rwyd - beth am ail-afael ynddi?
Reslo. Reslo
Apêl reslo yng ngeiriau'r Celtic Warrior ei hun.
Robin McBryde Rygbi
I holl ffans gêm y bêl hirgron - nid dim ond y dynion ...
Chwaraewr tennis Tennis
Beth am estyn am eich hen raced a chwilio am eich cwrt agosaf?
Ar y we Ar y we
O fadminton i focsio - mae cyswllt i holl glybiau'r ardal fan hyn.
Reslo Reslo
Fyddech chi eisiau i'r Celtic Warrior eich dal mewn hanner nelson?!
Dweud eich Dweud

Cysylltwch i anfon straeon neu newyddion eich clwb lleol chi.

Chwaraeon
Natur
Straeon Digidol


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy