BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Cerddoriaeth

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y tu mewn i Dŷ Siamas Tŷ Siamas
Cartref i gerddoriaeth werin
Mae canolfan i draddodiadau gwerin Cymru wedi agor yn Nolgellau. Bu'r rheolwr, Mabon ap Gwynfor, yn sôn am y cynlluniau ar gyfer Tŷ Siamas sydd ar sgwâr y dref.
 • Lluniau Tŷ Siamas

 • Newyddion: Agor y ganolfan
 • "Breuddwyd ambell i berson yn Nolgellau oedd Tŷ Siamas. Am ddeng mlynedd mae nifer o wirfoddolwyr wedi ceisio cael canolfan genedlaethol i gerddoriaeth werin yma, gan nad oes cartref priodol i'r math yma o gerddoriaeth yng Nghymru.

  Agoriad swyddogol
  Ty Siamas
  Agorodd Tŷ Siamas yn swyddogol ddydd Iau, 14eg o Fehefin 2007 gyda gorymdaith drwy'r dref yng nghwmni disgyblion lleol a phibwyr Cymreig a chyflwyno allwedd i'r Dr Meredydd Evans gan y plant. Cyswllt: mabon@tysiamas.com. Gwefan y ganolfan: tysiamas.com
  'Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.
  "Ond yn sydyn iawn ddiwedd 2005, fe gawson nhw gadarnhad gan arianwyr Amcan Un, WDA, Cyngor Gwynedd a Chynllun Arbrofol Eryri y gallen nhw fynd ymlaen efo'r cynlluniau.

  "Bydd yna arddangosfa aml-gyfrwng i bobl yr ardal ac ymwelwyr i ddeall cerddoriaeth gynhenid trwy arbrofi, creu a chlywed - yng nghyd destun gweddill y byd.

  "Hefyd mi fydd yna awditoriwm i gynnal nosweithiau dawns a chanu gwerin a bydd ganddon ni'r gallu i recordio lleisiau ac alawon gwerin lleol i Ddolgellau, gogledd Cymru a Chymru i gyd.

  "Y gobaith hefyd yw mynd ati i gynnal digwyddiadau yn ardal Meirionydd fel nosweithiau gwerin, darlithoedd a gwersi offerynnau.

  "Y prif offeryn gwerin yw'r delyn, neu yn fanylach y DELYN DEIRES. Mae Tŷ Siamas wedi cael ei enw ei ar ol Elis Siôn Siamas, telynor o Lanfachraeth oedd yn chwarae i'r tywysogion yn y ddeunawfed ganrif. Fo wnaeth gyflwyno'r delyn deires i Gymru.

  Crwth "Mae'r CRWTH (gweler y llun) yn offeryn pwysig arall ym myd cerddoriaeth werin, a oedd bron wedi marw allan yng Nghymru tan yn ddiweddar.

  "Un arall diddorol yw'r PIBGORN, offeryn sy'n perthyn i bibau Uwchdiroedd yr Alban neu bibau Uileann Iwerddon. Mae'r rhain yn boblogaidd ond wrth fynd nôl i gyfnod y Celtiaid, maent yn perthyn i Gymru cymaint ag i'r gwledydd eraill, ond ein bod fel cenedl wedi anghofio amdanynt.

  "Yn fwy diweddar, mae cerddorion gwerin wedi mabwysiadu offerynnau fel y banjo, harmonica a'r mandolin yn ogystal â'r ffidil a'r gitâr. Gallant ddefnyddio unrhyw offeryn gwerin i greu cerddoriaeth roc, ac offerynnau roc i greu cerddoriaeth gwerin.

  "Rydym eisiau dangos bod cerddoriaeth werin yn gyfoes ond hefyd â chysylltiadau â'n cyndeidiau. Mae'n help i ni ddeall pwy ydyn ni ac o ble rydyn ni'n dod.

  "Fydd y ganolfan ddim yn amgueddfa sy'n cadw pethau y tu ôl i ffenestri gwydr, ac edrych ar bethau sydd i bob pwrpas wedi marw. Arddangosfa fyw fydd Tŷ Siamas, gyda chyfle i bobl gymryd rhan a chreu - dangos bod traddodiadau gwerin Cymru yn fyw ac yn datblygu.

  "Mae Cymru wedi profi ein doniau yn y byd pop/roc gyda 'Cool Cymru' y 1990au. Mae'n amser rŵan i hyrwyddo a dangos bod ein cerddoriaeth gynhedig cystal ag unrhyw draddodiad ledled y byd."

 • Canolfan werin: cefndir a barn yr arbenigwyr
 • Mwy am ein hofferynnau gwerin:

 • Y delyn deires.
 • Pibgorn

 • Crwth.

 • Cyfrannwch
  Cyfrannwch i'r dudalen hon!

  Nid ydym yn derbyn sylwadau ar gyfer y dudalen hon bellach.


  Radio Cymru
  Digwyddiadau
  Adolygiadau


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy