BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Cerddoriaeth

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Mr Meirion Jones a Mr Hefin G Jones a'u gwobrau Gwobrwyo gwasanaeth hir i'r seindorf
Yn ystod cyngerdd blynyddol Seindorf Deiniolen fis Ebrill 2004, cafwyd gwobrwyo go arbennig.
Mae hi bellach dros 30 mlynedd ers i Mr. Meirion Jones a Mr. Hefin G. Jones gychwyn ar eu swyddi fel Ysgrifennydd a Thrysorydd. Teimlad pawb sy'n gysylltiedig â'r band oedd y dylai'r ddau dderbyn rhodd fel arwydd o'u gwasanaeth gwerthfawr dros y blynyddoedd.

Gwnaed casgliad, ac fe brynwyd oriawr boced i'r ddau ohonynt, gyda'r negeseuon canlynol wedi'u torri ar gefn yr oriawr:

 • Cyflwynwyd i Hefin G. Jones, Ebrill 2004, fel arwydd o ddiolch a chydnabyddiaeth am dros 30 mlynedd o wasanaeth di-dor fel Trysorydd Band Deiniolen.
 • Cyflwynwyd i Meirion Jones, Ebrill 2004, fel arwydd o ddiolch a chydnabyddiaeth am dros 30 mlynedd o wasanaeth di-dor fel Ysgrifennydd Band Deiniolen.

  Gofynnwyd hefyd i'r Prifardd David John Prichard gyfansoddi englyn ar gyfer yr achlysur:

  Rhoi'r ardal ar bob dalen a wnaethant
  I'r eithaf yn llawen;
  Dau yn hael i'w Deiniolen
  O wneud eu gwaith gyda gwên.
  Y Prifardd David John Pritchard

  Cafwyd noson fyth-gofiadwy y nos Sadwrn ganlynol, 24 Ebrill 2004, yng Ngwesty'r Anglesey Arms, Porthaethwy, i dalu teyrnged i Meirion a Hefin. Cafwyd amser difyr iawn yn edrych yn ôl ar hanes y Band, ynghyd a llawer o dynnu coes! Cewch weld lluniau'r noson ar y wefan. (dolen ar y dde).

  Hoffai pwyllgor a band Deiniolen ddiolch o galon i Meirion a Hefin am eu holl waith dros y blynyddoedd.


 • Cyfrannwch
  Cyfrannwch i'r dudalen hon!

  Nid ydym yn derbyn sylwadau ar gyfer y dudalen hon bellach.


  Radio Cymru
  Digwyddiadau
  Adolygiadau


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy