BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Cerddoriaeth

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
corn ffrengig Bandiau pres ac arian
Mae gan yr ardal hon draddodiad cryf o gynhyrchu bandiau pres ac arian sydd ymysg y gorau ym Mhrydain. Felly dyma'r lle i ddarganfod pwy sy'n chwythu ei utgorn ac yn lle yn y gogledd orllewin!
Seindorf Biwmares
Cyfarwyddwr Cerdd: Gwyn M. Evans
Manylion: Ers ei ffurfio yn 1921, mae'r aelodaeth wedi tyfu i 120 a chartref y band ydy yn: Y Ganolfan Gerdd, Stryd Newydd, Biwmares, LL58 5EG. Mae'r ymarferion yn cael eu cynnal bob nos Sul (6 - 8 pm) a nos Iau (7.30 - 9.30 pm) ar gyfer y band hynaf, ar nos Fawrth (7 - 9 pm) i fand 'B', a nos Lun (7 - 8.30 pm) i'r band canol. Mae'r dechreuwyr yn cyfarfod ar nos Lun (5.30 - 6.30 pm)
Gwefan: www.beaumarisband.org.uk
(Dydy'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.)

Seindorf Arian Frenhinol Dyffryn Nantlle
Arweinwyr: Sue Massey a Gareth Williams.
Manylion: Cafodd y seindorf hon ei sefydlu yn 1865 o dan yr enw Band Penyrorsedd. Heddiw, mae ganddi 20 o aelodau hŷn, 15 yn y band canol a 10 yn y band iau. Mae'r band hŷn yn cyfarfod yn Ystafell y Band, Talysarn ar nos Fercher (7 - 9 pm) a nos Wener (7.30 - 9 pm) ac ar nos Fawrth (8 - 9 pm) y bydd y band canol yn ymarfer. Yn ystod y tymor, mae'r band iau yn cyfarfod ar nos Fawrth hefyd (7 - 8 pm)
Gwefan:www.bandnantlle.org.uk
(Dydy'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.)

Seindorf Arian Deiniolen
Arweinydd: Wynne Williams
Manylion: Wedi ei sefydlu yn 1835, mae gan Fand Deiniolen 80 o aelodau ac maen nhw'n ymarfer yn yr Hen Felin, Clwt-y-Bont, Caernarfon. Ar nos Sul (7 - 9 pm) mae'r band uwch yn cyfarfod, ac eto ar nos Iau (7.30 - 9.30 pm). Mae'r band ieuenctid yn ymarfer ar nos Lun (7 - 8.30 pm), yr adran iau ar brynhawn Sul (3 - 4 pm) a'r dechreuwyr rhwng 4 a 5 pm .
Gwefan:www.deiniolenband.org.uk(Dydy'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.)

 • Gwobrwyo gwasanaeth hir i'r seindorf

  Seindorf Arian Llanrug
  Lleoliad: Ffordd Glanmoleyn, Llanrug
  Arweinwyr: Thomas Wyss a John Maines
  Manylion: Cafodd Seindorf Llanrug, sydd â 100 o aelodau, ei ffurfio yn 1830, ond mae tystiolaeth o fand ffliwt yn bodoli yn y pentref ers 1774. Mae ymarferion y prif fand yn cael eu cynnal ar nos Fercher (7.30pm) a nos Sul (7pm) a'r band iau yn cyfarfod ar ddydd Sul am 5pm.
  Gwefan: www.llanrugband.org
  (Dydy'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.)

  Band Porthaethwy
  Arweinwyr (band hŷn): Chris Williams a Gavin Saynor
  Arweinydd (Band canol): Sue Massey
  Arweinydd (band iau): Gavin Saynor
  Manylion: Mae'r seindorf hon yn cyfarfod yn Stryd Mount, Porthaethwy nos Lun a nos Wener (7 - 9pm) i'r prif fand, nos Iau (6.30 - 8 pm) ar gyfer y band canol a nos Fawrth (6 - 7.15pm) i'r band iau. Cafodd y band ei ffurfio yn 1890 ac mae ganddo 70 o aelodau erbyn heddiw.
  Gwefan: www.menaibridgeband.org.uk (Dydy'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.)

  Seindorf Trefor
  Arweinydd: Geraint Jones
  Manylion: Wedi ei leoli ym Methlehem, Trefor, a'i sefydlu yn 1863, mae tua 30 o bobl yn y band hynaf sydd yn cyfarfod bob nos Fawrth (7.30-9.30yh) a nos Wener (7.30-9yh). Mae'r ymarferion i'r band iau yn cael eu cynnal ar nos Wener hefyd (6-7yh) ac yn denu 15 o aelodau a 5 dechreuwr.


 • Cyfrannwch

  Sharon Roberts, Wrecsam
  Roeddwn i'n meddwl fod seindorf trefor wedi darfod?


  Nid ydym yn derbyn sylwadau ar gyfer y dudalen hon bellach.


  Radio Cymru
  Digwyddiadau
  Adolygiadau


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy