BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Cerddoriaeth

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Caryl Hughes Cystadleuaeth y byd opera
Merch o Aberdaron yw'r fyfyrwraig opera Caryl Hughes, sy'n profi nad yw hi fyth rhy hwyr i ddilyn eich breuddwyd os ydych chi'n ddigon penderfynol.
"Mi es i'r brifysgol i wneud y gyfraith i ddechrau. Ond erbyn y flwyddyn olaf, sylweddolais nad oedd fy nghalon ynddo ac es i sesiynau perfformio gyda'r nos efo Cwmni Opera Genedlaethol Lloegr, sef cwrs o'r enw The Knack. Cefais amser mor dda, penderfynais mai dyma beth roeddwn eisiau ei wneud.

"Mi ges i le yn y Royal College of Music yn Llundain. Dim ond tua phedair blynedd yn ôl es i weld opera llawn am y tro cyntaf, felly roedd dilyn cwrs canu yn gamble mawr - ond erbyn hynny roeddwn yn gwybod fy mod yn mwynhau perfformio, a gan nad oedd musicals yn apelio, dyma'r unig ffordd i mi ddilyn gyrfa ar y llwyfan.

"Yn fy nghwrs perfformio ôl-radd, mi wnes i astudio canu clasurol am ddwy flynedd, yna dwy flynedd o opera yn unig.

"Mae'n newid eithaf mawr ond dwi yn difaru rhywfaint na wnes i hyn yn gynt. Dwi rŵan yn cystadlu yn erbyn rhai sydd wedi bod yn astudio cerddoriaeth am flynyddoedd o 'mlaen i. Ond, fel Cymraes sydd wedi bod yn cystadlu yn yr Eisteddfod am flynyddoedd mae gen i fantais hefyd. Does gan Loegr ddim fel eisteddfodau ar gyfer cantorion ifanc ac mae'n rhoi cymaint o brofiad i Gymry sydd am berfformio a chystadlu.

"Dwi ddim yn hoffi cystadlu mewn gwirionedd ond mae'n rhaid gwneud - mae opera yn fyd mor gystadleuol, rhaid gadael i bobl wybod amdanoch chi ac mae ennill yn deimlad gwych!

"Mae siarad Gymraeg hefyd yn help efo ynganu geiriau, yn enwedig Ffrangeg, maen nhw'n dweud fod y Cymry yn dda iawn am ganu yn Ffrangeg oherwydd y ffordd rydym yn ynganu'r cytseiniaid. 'Da ni hefyd yn dda am ganu mewn Eidaleg gan ei bod hefyd yn iaith agored, yn enwedig y llafariaid.

"'Da ni'n cael gwersi Eidaleg, Ffrangeg ac Almaeneg yn y coleg. Er nad ydym yn dysgu'r iaith yn rhugl, 'da ni yn dysgu sut i ynganu geiriau wrth ganu ac mae'n gymaint o help gwybod am beth rydach chi'n canu. Felly mae 'na lot o waith cartref wrth baratoi am opera. Rhaid gwybod am beth rydych chi'n canu, a phawb arall hefyd er mwyn deall y stori yn iawn.

"Mezzo soprano ydw i ac mae fy llais yn datblygu drwy'r amser - mi fydd yn parhau i wneud hynny tan fy 30au felly, i ddechrau, y darnau llai mewn operâu sydd ar gael. Rhai fel yr hogyn yn ei harddegau yn y Marriage of Figero gan Mozzart - yr un sy'n syrthio mewn cariad efo'r Countess.

"Roeddwn yn perfformio opera newydd yn y Young Vic dros y Nadolig 2006 - The Enchanted Pig. Fi oedd yr hogan sy'n syrthio mewn cariad efo'r mochyn, yn priodi ac yn byw'n hapus am byth. Mae ar gyfer plant ac oedolion.

"Y peth gorau amdano ydy'r gwisgo i fyny a'r actio. Dwi wastad wedi hoffi actio felly dyna pan mae'n well gen i opera na chanu recital, pan 'da chi gorfod bod yn chi eich hun ar lwyfan mawr. Mae'n wych cael bod yn rhywun arall, dianc ohonoch chi eich hun am ddwy awr y noson!

"Y cyngor mwyaf y buaswn yn ei roi i rywun sy'n meddwl mynd i astudio cerddoriaeth a chael gyrfa yn y maes yw meddwl os mai hyn rydych eisiau ei wneud yn fwy na dim arall. Mae yna ormod o bobl benderfynol, uchelgeisiol a thalentog yn y maes - mae'n gallu bod yn ofnadwy o cut throat. Rhaid i chi ganolbwyntio arnoch chi eich hun, gwneud eich peth eich hun - dwi'n dweud wrth fy hun fy mod yn ddigon da i wneud hyn bob dydd!"


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Nid ydym yn derbyn sylwadau ar gyfer y dudalen hon bellach.


Radio Cymru
Digwyddiadau
Adolygiadau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy