BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Cerddoriaeth

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Mojo Pen-blwydd hapus Mojo
Ers ffurfio yn yr 1980au, mae'r band chwe-aelod o Fôn, Mojo, wedi para yn hirach na llawer o fandiau eraill oedd yn cyd-oesi â nhw ac yn dathlu eu pen-blwydd yn 20 oed yn 2006. Tudur Morgan sy'n edrych nôl:
"Harmoni tri llais Bedwyr, Simon a minnau yw un o'r nodweddion a wnaeth Mojo'n wahanol i'r rhelyw o grwpiau roc Cymraeg a bu'r 20 mlynedd diwethaf yn rhai o harmoni llwyr i'r grŵp.

"'Dim ond awr tan y garej 24 awr', meddai llais o gefn y bws bach; yr un oedd y gri wedyn bob chwarter awr.
"'Ydi honno'n agored drwy'r nos?' meddai un o'r rodis yn ddifrifol - ac yna chwerthin afieithus am chwarter awr arall - felly bu unrhyw siwrnai bws.

"Mae'r Neges yn Glir oedd y caset 4 cân cyntaf a gyhoeddwyd yn annibynnol gan y grŵp ac fe'i darlledwyd gyntaf yn ecscliwsif ar Radio Cymru. Bu pob siwrnai'n llawn hwyl ac yn ddi-gyffur - neges glir arall i bobl ifanc!

"Ar ôl cyhoeddi'r albym gyntaf yn ystod haf 1988 - yr LP (record) olaf yn Gymraeg - prysurodd y grŵp yn arw a llwyddwyd i agor pob sioe ar daith Jim O'Rourke, Y Bont, yn gynharach yn y flwyddyn.

"Roeddan ni isio dod â 'chydig o sglein i'r byd pop ac mi 'roedd hynny'n golygu llawer o waith caled wrth ymarfer harmoni lleisiol ac offerynnau amrywiol y grŵp.

"Llwyddwyd i ddenu un o brif chwaraewyr sacsoffon Iwerddon, Keith Donald o'r grŵp arloesol Moving Hearts i chwarae ar bob un o'r albyms."

"'Pan fydd o o gwmpas 'rydym ninnau isio chwarae ar ein gorau hefyd,' meddai Bedwyr, y prif leisydd a'r gitarydd blaen a ffurfiodd Mojo efo'i ffrind ysgol, y drymiwr Peter Elias Jones yn Llangefni, tref enedigol Bedwyr, Simon a minnau, a'r dref fu'n ganolfan i'r hogia o'r dechrau.

"Yn 1990 cyhoeddwyd y CD cynta yn y Gymraeg, Awn Ymlaen Fel Hyn - llond albym arall o stwff masnachol yn trafod perthynas bersonol yn ogystal â phynciau'r dydd a chynefin a chymuned y bechgyn.

"Y 90au oedd cyfnod prysuraf y grŵp pan oedd llwythi o raglenni teledu a neuaddau led led Cymru'n llawn o ieuenctid oedd yn barod i wrando a dawnsio - elwodd pob grŵp yn y cyfnod cynhyrfus hwn ddechrau'r 90'au.

"Tra'r oedd llawer o grwpiau'n rhoi'r gorau i rocio parhau wnaeth brawdgarwch a chyfeillgarwch Mojo a esgorodd ar albym arall, Tra Môr ..., yn 1996 oedd yn llawn eto o ganeuon bachog ymhob ystyr, Rhy Hwyr yn eu plith.

"Ond dydi hi byth yn rhy hwyr i Mojo - cyhoeddwyd CD 'Americaneg' ei hiaith yn 2001 a glodforwyd gan y wasg Saesneg fel un o CD's canu gwlad roc gorau a mwyaf gwreiddiol Gwledydd Prydain. Dywedodd Randy Owen, prif leisydd y grwp Alabama, sydd o dras Cymreig, ei fod wrth ei fodd efo'r CD.

"Mae 2006 yn golygu parti trwy'r flwyddyn i Mojo gan gynnwys cyngerdd dathlu arbennig, rhannu llwyfan efo prif enwau mawr y fam-ynys ar faes Sioe Môn ar Fai 6, canu yng ngŵyl canu gwlad rhyngwladol Iona ac Andy efo'r Bellamy Brothers ar Awst 4 a gweithio ar ein CD cyntaf ers 10 mlynedd a chyhoeddi'r casgliad cyn y Nadolig."

Disgograffi Mojo:
Mae'r Neges Yn Glir (caset) 1986 (Mona)
Rhydd Rhyw Ddydd (LP/ caset) 1988 (Sain)
Awn Ymlaen Fel Hyn (CD/caset) 1990 (Sain)
Tra Môr... (CD/caset) 1996 (Sain)
Highway to Your Heart (CD) 2001 (Sain)
Mojo ym Mryn Meirion (CD) 2005 (Mona)

Aelodau:
Bedwyr Morgan - prif lais/gitâr flaen/cynhyrchydd
Simon Barton - offer taro/llais
Peter Elias Jones - drymiau
Ken Jones - allweddellau/gitâr
Tudur Morgan - bâs/gitâr/llais/cynhyrchydd
John Williams - piano, organ, synth
gyda
Keith Donald - sacs
Dave Rowland - gitâr ddur.


Cyfrannwch

Joanna Thomas o Gaerfyrddin
Angen bach o help i gael gafael ar y CD MOJO - a allwch chi helpu?!! Diolch Joanna

MOJO,RHYWLE YN LLANGEFNI
"ardal" gan mojo - y cd newydd ar gael 3/11/06. 10 cân newydd sbon - 10 mlynedd ers y cd ola', 20 mlynedd ers sefydlu'r band


Nid ydym yn derbyn sylwadau ar gyfer y dudalen hon bellach.


Radio Cymru
Digwyddiadau
Adolygiadau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy