BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Cerddoriaeth

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Lynsey Anne (Llun: Unarddeg.com) Canolfannau'r craic
Yn gyfrannwr brwd i gylchgronau'r sîn ac yn dod â'r clecs cerddorol diweddaraf i glustiau'r genedl ar C2, pwy well na Lynsey Anne i'n tywys o amgylch prif gilfachau gigs y gogledd orllewin.
Yn ddeheuwraig sydd wedi ymgartrefu yng Nghaernarfon, dyma ei dewis hi o'r tri lle gorau'n yr ardal i fynd i weld bandiau byw.

Neuadd Hendre, Tal y Bont ger Bangor
"'Does dim terfyn i'r math o gerddoriaeth sy'n cael ei pherfformio yno ... mae'n cynnig awyrgylch amgen a hamddenol i'r gigs."

Neuadd Hendre( Llun: Unarddeg.com)Mae Neuadd Hendre ger Bangor, a gafodd ei adeiladu ym 1860, yn adeilad rhestredig gradd 2. I ni, y bobl ffodus sydd wedi ymweld a phartïo yn Hendre, mae'n lleoliad unigryw iawn. Mae yna dair ystafell sydd yn arwain i'w gilydd, gyda'r ystafell fwyaf mewn steil neuadd wledda ganoloesol. Hefyd, mae yna glos hardd gyda llwyfan acwstig, caffi, parcio am ddim a hyd yn oed y posibilrwydd o gampio.

Y peth gorau am y lle yw 'does dim terfyn i'r math o gerddoriaeth sy'n cael ei pherfformio yno. Mae Hendre wedi croesawu pob math o wahanol steiliau, or gerddoriaeth brif ffrwd i'r tanddaearol. Erbyn hyn mae'r lleoliad yn cael ei adnabod am ei nosweithiau dawns heb eu hail, ond mae'r sîn roc Gymraeg yn tyfu a datblygu'n fwy fwy yno gan gynnig awyrgylch amgen a hamddenol i'r gigs. Does dim dal ar y pris mynediad gan fod y lleoliad yn cael ei rentu i bobl a chwmnïau hyrwyddo sydd yn defnyddio amrywiaeth o fandiau a DJs, ac felly mae'n ddibynnol arnyn nhw i godi'r pris; ond fel arfer gallwch ddisgwyl talu rhwng £4 - £10.

Yn sicr, mae mynychu gig yn Neuadd Hendre yn brofiad a hanner sydd yn fy atgoffa o leoliadau'r partïon gwyllt a welias yn y 90au cynnar; mae hyn yn cynnwys y strach o drïo gael tacsi. Yn ystod yr haf mae'r lleoliad yn cynnig coelcerth a barbaciw i gadw'r pyntwyr yn gynnes ac yn hapus tan yr oriau mân.

Clwb y Rheilffordd, Bangor
"Mae'n denu cymdeithas bach clos a chyfeillgar sydd yn mynnu siarad am maes-e a diffyg rhaglenni cerddoriaeth i'r ifanc ar S4C."

Clwb y Rheilffordd (Llun: Unarddeg.com)Y tro cyntaf i mi fynychu gig yng Nghlwb y Rheilffordd, roedd y lleoliad a'r naws yn fy atgoffa o barti priodas. Erbyn hyn rwy'n deall y teimlad a gefais. Roedd y noson honno wedi cychwyn rhywbeth newydd, bywyd newydd hyd yn oed, i'r sin roc Gymraeg. Mae hyrwyddwyr A470 ynghyd â llu o bobl eraill wedi cynnal gigs yno ac wedi llwyddo i gael full house bob tro.

Y peth gorau am y lleoliad yw ei fod e'n denu cymdeithas bach clos a chyfeillgar sydd yn mynnu siarad am maes-e a diffyg rhaglenni cerddoriaeth i'r ifanc ar S4C. Mae'n glwb syml, "no frills", sydd yn ddelfrydol i byntwyr sydd yn casáu clybiau posh a phrisiau uchel. I bobl sydd ddim digon lwcus i fod ar y guest list mae'r pris mynediad yn amrywio o £4 - £7 ac mae'r diodydd yn reit rhad!

Mae'r llwyfan yno wedi gweld pob math o fandiau gan gynnwys Jakokoyak, Kentucky AFC, Zabrinsky, Optimus Prime, MC Mabon a Winebego (bron bob tro!!!).

Y broblem gyda'r lleoliad yw'r bar a'r toiledau oer, oer, oer. Mae e'n far bychan sydd fel arfer yn mynnu cyflogi un person yn unig, ac mae hyn yn creu problemau wrth gwrs, yn enwedig i ni y Cymry sychedig! Mae'r toiledau yn peri problem oherwydd maent wedi'u lleoli y tu cefn i'r llwyfan sydd yn brofiad amhroffesiynol i'r bandiau.

Cofi Roc, Caernarfon
"Un peth sydd ar goll yn Cofi Roc yw diffyg cerddoriaeth Cymraeg cefndirol yn ystod y nosweithiau pan nad oes band yn chwarae.

Cofi Roc, CaernarfonAr ôl cwpwl o beints yn yr Anglesey a'r Black Boy mae'n braf cael mynd draw i Cofi Roc ar y maes yng Nghaernarfon. Yn ystod y dydd mae Cofi Roc yn cael ei drin fel café modern Ewropeaidd ac yn ystod y nos mae'r goleuadau yn fflachio ac mae'r gwin a'r cwrw yn llifo. Mae'r nosweithiau yn amrywio o gigs Cymraeg, i berfformwyr sy'n dynwared llu o artistiaid gan gynnwys Tom Jones, Kylie Minogue, a'r ffefryn Justin Timberlake. Mae tipyn o grwpiau Cymraeg wedi lansio eu CDs yno hefyd fel Acoustique ac Estella , ac yn ddiweddar lansiwyd y CD aml-gyfrannog Disgo Dawn yno.

Fel arfer, pan nad oes achlysur wedi'i drefnu mae mynediad am ddim ond ar nosweithiau arbennig mae mynediad rhwng £3 - £4. Mae'r adeilad ei hun wedi'i addurno yn fodern ac yn ffafriol iawn, er, nad ydy'n ddelfrydol ar gyfer gig. Mae'n anodd gweld y llwyfan o ambell i sedd ac yn amhosib o seddau eraill. Ond dyna fe, o leia' mae yna sgriniau plasma o amgylch yr ystafell sy'n dangos beth sy'n digwydd ar y llwyfan.

Un peth sydd ar goll yn Cofi Roc yw diffyg cerddoriaeth Cymraeg cefndirol yn ystod y nosweithiau pan nad oes band yn chwarae. Mae hyn yn biti mawr i leoliad sydd yn honni ei fod mor Gymreig.


Cyfrannwch

k2
ddyla nhw neud fwy o partioedd


Nid ydym yn derbyn sylwadau ar gyfer y dudalen hon bellach.


Radio Cymru
Digwyddiadau
Adolygiadau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy