BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Cerddoriaeth

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Ffidil Dathliadau pen-blwydd
Daeth dros 40 o offerynwyr yn dod at ei gilydd yng Nghaernarfon i greu cerddorfa werin gyntaf Cymru i ddathlu pen-blwydd y gymdeithas sy'n hybu offerynnau traddodiadol yng Nghymru yn 10 oed.
Mae Clera yn un o ddau o sefydliadau gwerin Cymru sy'n dathlu carreg filltir yn eu hanes yn 2006.

Cynhaliwyd y cyngerdd gwerin mawreddog yng nghwmni'r gerddorfa, neu'r 'Glerorfa', yn Galeri, Caernarfon, ar 24 Tachwedd 2006.

Bu dau o gerddorion ieuengaf y 'Glerorfa', Harri a Patrick, yn sgwrsio gydag Arwel Jones ar raglen Hywel a Nia cyn y perfformiad ynghyd â Rhian Bebb, cadeirydd y gymdeithas:

Sgwrs gydag aelodau Clera

Wrth siarad cyn y perfformiad, dywedodd Arfon Gwilym, Ysgrifennydd Clera, fod perfformiad y gerddorfa werin, heb un copi ar gyfyl y llwyfan, yn ddigwyddiad cyffrous iawn: "Bydd dros 40 o gerddorion ar y llwyfan gobeithio - deuddeg telyn, deunaw ffidil a phibgyrn ac yn y blaen," meddai.

Arfon Gwilym"Rhwng y perfformiadau llawn bydd eitemau unigol hefyd a fydd yn cynnwys canu gwerin, canu penillion a dawnsio gwerin."

Y prif reswm dros sefydlu Clera (dan yr enw COTA yn wreiddiol) oedd i gynnal gweithdai hyfforddi gan fod y sefydlwyr yn teimlo bod angen mawr am gerddorion gwerin yng Nghymru.

"Roedd rhyw fath o adfywiad yn y 1980au," meddai Arfon Gwilym. "Roedd clybiau gwerin yn cael eu sefydlu ac roedd Ar Log yn gryf iawn. Roedd na ddigon o frwdfrydedd ond roedd angen gwneud y gwaith ymarferol o gynnal gwersi ac yn y blaen.

"Mae angen rhoi arweiniad i ddysgu pobl sut i chwarae'r ffidl mewn arddull draddodiadol yn hytrach na chlasurol a doedd hynny ddim yn digwydd.

"Mae'r rhyddid wrth chwarae yn yr arddull draddodiadol yn hollol wahanol i chwarae mewn cerddorfa glasurol," ychwanegodd Mr Gwilym.

Bydd uchafbwyntiau'r cyngerdd yn cael eu darlledu ar BBC Radio Cymru am 5pm, nos Sul, Tachwedd y 3ydd mewn rhaglen arbennig yng nghmwni Linda Griffiths.

Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru

Roedd un o brif gymdeithasau gwerin eraill Cymru, y Gymdeithas Alawon Gwerin, yn dathlu eu canmlwyddiant yn 2006 hefyd gyda chyfres o gyngherddau ym Mhrifysgol Bangor lle cafodd y gymdeithas ei sefydlu yn 1906.

Cafwyd cyngerdd gan Siân James a'i Band yn y Brifysgol fis Hydref a chynhaliwyd noson Gwlad y Gân yno gyda Gwyn Hughes Jones, Annette Bryn Parry a John Ogwen fis Tachwedd.

Ar nos Sadwrn 9 Rhagfyr, mae Crasdant, un o grwpiau gwerin amlycaf Cymru yn perfformio gydag Arfon Gwilym.

"Mae'n debyg mai dim ond drwy lafur cariad yr arloeswyr a sefydlodd y Gymdeithas, ac a gasglodd ganeuon ac alawon gwerin, bod caneuon adnabyddus fel 'Titrwm Tatrwm', 'Dacw Nghariad' ac, 'Mae Nghariad i'n Fenws', wedi goroesi hyd heddiw i ni gael eu canu a'u mwynhau," meddai Wyn Thomas o Ysgol Gerdd y Brifysgol.

 • Mwy am y traddodiad gwerin
 • MANYLION CYSYLLTU:

 • CLERA: e-bostiwch Arfon Gwilym ar tyddynuchaf@ukonline.co.uk
 • Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru: Gwefan y Gymdeithas

 • Cyfrannwch
  Cyfrannwch i'r dudalen hon!

  Nid ydym yn derbyn sylwadau ar gyfer y dudalen hon bellach.


  Radio Cymru
  Digwyddiadau
  Adolygiadau


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy