BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

MERCHER
17eg Medi 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Cerddoriaeth

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Bryn Fôn Bryn Fôn yn y Faenol
Bryn Fôn, a'r band Crysbas ar y pryd, oedd yr artist cyntaf i chwarae'n fyw ar BBC Radio Cymru pan ddechreuodd y gwasanaeth 30 mlynedd yn ôl.
Adolygiad o Tân y Ddraig 2007

Yn 2007, Bryn Fôn a'r Band gafodd ei ddewis i gloi dathliadau pen-blwydd BBC Radio Cymru yn noson Tân y Ddraig yng ngŵyl y Faenol 2007.

Draenog Marw Ar y Ffordd oedd y gân gyntaf honno i'w chwarae yn fyw ar wasanaeth radio Cymraeg newydd y BBC yn 1977. Roedd Crysbas, band ifanc newydd adael y coleg ar y pryd, yn chwarae ar raglen Dei Tomos o Neuadd y Penrhyn, Bangor, a oedd yn cael ei darlledu ar foreau Sadwrn.

Bryn Fôn yn y Faenol Mewn cyfweliad (mewn ystafell braidd yn swnllyd!) bu Lleol yn sgwrsio efo Bryn am ei yrfa, canu yn y Faenol yn 2007, bod yn rocar dros ei hanner cant ac am y dilyniant enfawr sydd ganddo ymysg merched, a bechgyn, ifanc Cymru sydd wedi gadael eu negeseuon ar ein tudalennau yn Oriel yr Enwogion.

gwrando Bryn Fôn ar Crysbas, Sobin a Bryn Fôn a'r Band

gwrando Bryn Fôn ar fod yn eilun ac yn rocar dros 50 oed

gwrando Bryn Fôn ar ganu yn y Faenol a'r rheol alcohol

Roedd Bryn Fôn yn dychwelyd i lwyfan y Faenol am y pedwerydd tro yn 2007 gyda Huw Chiswell, Steve Eaves a Rhai Pobl, Sibrydion, Frizbee a Fflur Dafydd.


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Nid ydym yn derbyn sylwadau ar gyfer y dudalen hon bellach.


Radio Cymru
Digwyddiadau
Adolygiadau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy