BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Cerddoriaeth

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Bryn Fôn Bryn Fôn yn y Faenol
Bryn Fôn, a'r band Crysbas ar y pryd, oedd yr artist cyntaf i chwarae'n fyw ar BBC Radio Cymru pan ddechreuodd y gwasanaeth 30 mlynedd yn ôl.
Adolygiad o Tân y Ddraig 2007

Yn 2007, Bryn Fôn a'r Band gafodd ei ddewis i gloi dathliadau pen-blwydd BBC Radio Cymru yn noson Tân y Ddraig yng ngŵyl y Faenol 2007.

Draenog Marw Ar y Ffordd oedd y gân gyntaf honno i'w chwarae yn fyw ar wasanaeth radio Cymraeg newydd y BBC yn 1977. Roedd Crysbas, band ifanc newydd adael y coleg ar y pryd, yn chwarae ar raglen Dei Tomos o Neuadd y Penrhyn, Bangor, a oedd yn cael ei darlledu ar foreau Sadwrn.

Bryn Fôn yn y Faenol Mewn cyfweliad (mewn ystafell braidd yn swnllyd!) bu Lleol yn sgwrsio efo Bryn am ei yrfa, canu yn y Faenol yn 2007, bod yn rocar dros ei hanner cant ac am y dilyniant enfawr sydd ganddo ymysg merched, a bechgyn, ifanc Cymru sydd wedi gadael eu negeseuon ar ein tudalennau yn Oriel yr Enwogion.

gwrandoBryn Fôn ar Crysbas, Sobin a Bryn Fôn a'r Band

gwrando Bryn Fôn ar fod yn eilun ac yn rocar dros 50 oed

gwrandoBryn Fôn ar ganu yn y Faenol a'r rheol alcohol

Roedd Bryn Fôn yn dychwelyd i lwyfan y Faenol am y pedwerydd tro yn 2007 gyda Huw Chiswell, Steve Eaves a Rhai Pobl, Sibrydion, Frizbee a Fflur Dafydd.


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Nid ydym yn derbyn sylwadau ar gyfer y dudalen hon bellach.


Radio Cymru
Digwyddiadau
Adolygiadau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy