BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Awyr agored

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Cerdded
Taith Llafar
Diben Taith Llafar yw rhoi'r cyfle i bobl ddall fwynhau natur a hanes cefn gwlad Gogledd Cymru yng nghwmni tywyswr profiadol. Dyma farn y cerddwyr aeth ar daith o amgylch y Spinnies ger Bangor.
Cerddwyr yn y Spinnies
Paratoi am y daith gerdded next page
1  2  3  4 

Fel swyddog cymunedol, dwi'n cynnal fforwm cydraddoldeb anabledd yn y parc ddwywaith y flwyddyn ac eleni, ddaru rhywun sôn am ddiffyg cyfleoedd i bobl efo nam ar y golwg i fynd am dro yn y wlad. Roeddem hefyd wedi clywed am Colin Antwis sy'n wych am ddisgrifio natur a hanes wrth fynd am dro.

Felly, gyda chymorth gan y Parc Cenedlaethol, Cyngor Cefn Gwlad, swyddog chwaraeon anabledd Cyngor Gwynedd a Chymdeithas Deillion Gogledd Cymru, ddaru ni fwrw 'mlaen i drefnu teithiau i Aber Mawddach ac Abergwyngregyn.

I gychwyn ddaru ni ddefnyddio offer gwrando, fel y maent yn ei ddefnyddio wrth gyfieithu ar y pryd. Mi fydd fersiwn MP3 o recordiad Colin Antwis ar gael cyn bo hir i chi allu mynd am dro eich hun, a gwrando ar ei ddisgrifiadau.

Ond ar y cyfan, ddaru nifer dweud bod yn well ganddynt allu cerdded, sgwrsio efo'i ffrindiau a gwrando ar y tywyswr efo'i gilydd yn lle defnyddio offer gwrando. Felly nid ydym yn defnyddio'r meics erbyn hyn ac mae pawb dal i fwynhau.

Os oes digon o ddiddordeb, mi fyddem yn parhau efo'r teithiau cerdded dros y gaeaf - wedi'r cyfan, nid oes yna lawer o wahaniaeth rhwng tywydd y tymhorau!

Carys Dafydd, swyddog cymunedol Parc Cenedlaethol Eryri
Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Nid ydym yn derbyn sylwadau ar gyfer y dudalen hon bellach.


Lleol i Mi
Radio Cymru
Llyfrau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy