BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Awyr agored

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Cerdded
Cerddwr ar y llwybr Llwybr y Llewod
John Gwilym Jones a Gerwyn James fu'n gyfrifol am greu cylchdaith gerdded Llwybr y Llewod. Gallwch argraffu'r tudalennau hyn neu gasglu taflen o'r Ganolfan Ymwelwyr yn siop James Pringle yn y pentref.

Mae pentref ac ardal Llanfair Pwllgwyngyll yn ddiamau yn drysorfa o hanes a harddwch naturiol.

Oddi yma gallwch grwydro llwybrau'r fro, ymweld â safleoedd hanesyddol a gweld y golygfeydd mwyaf godidog o'r Fenai a mynyddoedd Eryri.

Yn ogystal, gallwch wylio adar a manteisio ar y cyfle i bysgota môr ar lannau'r afon.

Yn y pentref mae tafarndai clyd, llefydd bwyta, siopau'n gwerthu nwyddau ac anrhegion a dewis o lefydd i aros.

Gallwch deithio mewn car i Lanfairpwllgwyngyll drwy ymuno â'r A55 neu ddod yma ar un o'r trenau sy'n dod i mewn i'r orsaf enwog â'r enw hir.

Un o nodweddion enwocaf pentref Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch yn ddiamau yw'r enw - yr hiraf yn Ewrop os nad y byd.

Ond mae mwy i'r pentref a'r ardal na'r enw yn unig, wedi'r cwbl mae tystiolaeth fod pobl wedi bod yn byw yma ers rhwng 4,000 a 2,000 Cyn Crist.

Cynlluniwyd y daith hon i roi blas ar hanes a thirlun pentref Llanfairpwll. Ystyrir y daith yn un weddol hawdd ond awgrymir gwisgo esgidiau priodol gan fod rhan o'r daith yn croesi tir amaethyddol a thir a all fod yn wlyb wrth lan y Fenai.

Man Cychwyn: Maes parcio'r Gors
Amser: 2 awr (hamddenol)
Gwasanaethau: Parcio am ddim a thoiledau.

 • Dechrau'r daith
 • Oriel luniau'r daith gerdded

 • Cyfrannwch

  John Gwilym (Llanfairpwll)
  Bellach gellir ymestyn y daith drwy ddilyn Llwybr Arfordir Môn o bwynt 14 (cerflun Nelson) i gyfeiriad Pwllfanogl. Mae'n bosib dychwelyd i'r pentre ar hyd y ffordd A4080.


  Nid ydym yn derbyn sylwadau ar gyfer y dudalen hon bellach.


  Lleol i Mi
  Radio Cymru
  Llyfrau


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy