BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Awyr agored

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Cerdded
Cerddwyr yn Llanbadrig Llwybr arfordirol Môn
Mae modd cerdded o amgylch Ynys Môn i gyd ers creu llwybr arfordirol yr ynys. Mae'r manylion i gyd i'w cael o'r dudalen yma.
 • Teithiau clwb WI Llanfairfechan o amgylch arfordir Môn
 • Newyddion: Agor llwybr a gweld aderyn prin
 • Lluniau o deithiau cerdded ar hyd y llwybr gyda sêr Radio Cymru
 • Golygfeydd, hanes a diwydiant ar hyd y llwybr
 • .

  MANYLION Y 12 TAITH

  Mae Llwybr Arfordirol Ynys Môn o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol sy'n rhoi cyfle ichi weld pob math o dirweddau a chynefinoedd gwahanol: cymysgedd o dir fferm, rhostir arfordirol, twyni, morfa heli, blaendraethau, clogwyni a coetiroedd.

  Mae'r llwybr cyfan yn 125 milltir o hyd ac yn dilyn mwy neu lai holl arfordir yr ynys. Mae wedi ei rannu yn 12 taith unigol ac yn addas i gerddwyr yn bennaf, er y gellir mwynhau rhai rhannau ar gefn beic neu geffyl.

  Mae'n pasio drwy 20 o drefi neu bentrefi yn uniongyrchol a'r man cychwyn swyddogol ydy Eglwys Sant Cybi, Caergybi (cyfeirnod grid SH247 826). Ar gyfartaledd, byddai'n cymeryd 12 diwrnod i gwblhau'r llwybr cyfan.

  Uchafbwyntiau'r llwybr: Mynydd Tŵr ac Ynys Lawd, Bwâu Rhoscolyn, Ynys y Fydlyn (Pen Bryn yr Eglwys), Porth Wen, Ynys Llanddwyn, Pont y Borth a Phont Britannia, Eglwysi Llangwyfan (Aberffraw), Llanbadrig a Sant Tysilio (Porthaethwy), Gwarchodfa Natur Cemlyn, Trwyn a Phriordy Penmon.

  Cliciwch ar y teithiau i gael mwy o fanylion oddi ar wefan Cyngor Sir Ynys Môn:

  RHAN 1: Caergybi - Porth Trwyn (Llanfaethlu)
  Hyd: 20km / 12.5 milltir
  Man cychwyn: Eglwys St Cybi, Caergybi, SH247826
  Man gorffen: Porth Trwyn, SH297877
  Manylion llawn

  RHAN 2: Porth Trwyn (Llanfaethlu) - Cemaes
  Hyd:
  19km / 12 milltir
  Man cychwyn: Porth Trwyn, SH297877
  Man gorffen: Cemaes, SH371934
  Manylion llawn

  RHAN 3: Cemaes - Porth Amlwch
  Hyd:
  12km / 7.5 milltir
  Man cychwyn: Cemaes, SH371934
  Man gorffen: Porth Amlwch, SH449932
  Manylion llawn

  RHAN 4: Porth Amlwch - Moelfre
  Hyd:
  20km / 12.5 milltir
  Man cychwyn: Porth Amlwch, SH449932
  Man gorffen: Moelfre, SH513863
  Manylion llawn

  RHAN 5: Moelfre - Pentraeth
  Hyd:
  9km / 6 milltir
  Man cychwyn: Moelfre, SH513863
  Man gorffen: Pentraeth, SH531797
  Manylion llawn

  RHAN 6: Pentraeth - Biwmares
  Hyd:
  20km / 12.5 milltir
  Man cychwyn: Pentraeth, SH531797
  Man gorffen: Biwmares, SH606760
  Manylion llawn

  RHAN 7: Biwmares - Llanfairpwll
  Hyd:
  12km / 7.5 milltir
  Man cychwyn: Biwmares, SH606760
  Man gorffen: Llanfairpwll, SH530710
  Manylion llawn

  RHAN 8: Moel y Don - Llyn Rhos Ddu
  Hyd:
  12km / 7.5 milltir
  Man cychwyn: Moel-y-Don, SH518678
  Man gorffen: Llyn Rhos-Ddu, SH429650
  Manylion llawn

  RHAN 9: Llyn Rhos Ddu - Aberffraw
  Hyd:
  21km / 13 milltir
  Man cychwyn: Llyn Rhos-Ddu, SH429650
  Man gorffen: Aberffraw, SH355689
  Manylion llawn

  RHAN 10: Aberffraw - Pontrhydybont (Four Mile Bridge)
  Hyd:
  22km / 14 milltir
  Man cychwyn: Aberffraw, SH355689
  Man gorffen: Pontrhydybont (Four Mile Bridge), SH280783
  Manylion llawn

  RHAN 11: Pontrhydybont (Four Mile Bridge) - Trearddur
  Hyd:
  14km / 9 milltir
  Man cychwyn: Pontrhydybont (Four Mile Bridge), SH280783
  Man gorffen: Bae Trearddur, SH255790
  Manylion llawn

  RHAN 12: Trearddur - Caergybi
  Hyd:
  19km / 12 milltir
  Man cychwyn: Bae Trearddur, SH255790
  Man gorffen: Eglwys St Cybi, Caergybi, SH247826
  Manylion llawn


  Cyfrannwch

  Gareth Roberts Bangor
  Mae gwefan arall ar gael sy'n dangos nifer fawr o luniau o deithiau ar arfordir Mon. http://cerdded-arfordir-mon.mysite.wanadoo-members.co.uk/


  Nid ydym yn derbyn sylwadau ar gyfer y dudalen hon bellach.


  Lleol i Mi
  Radio Cymru
  Adolygiadau


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy