BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Awyr agored

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Cerdded
Cerddwyr yn Llanddwyn Dewch am dro
Mae'n un o'r gweithgareddau oriau hamdden gorau ar gyfer cadw'n heini ac mae'n rhad ac am ddim. Lle well nag arfordiroedd, mynyddoedd a dyffrynnoedd y gogledd orllewin i fynd am dro?
Dewiswch o rai o'r llwybrau cerdded yma neu cysylltwch â ni i rannu eich sylwadau, eich straeon cerdded neu eich hoff lwybrau.
Rhiannon Davies Fy hoff daith
Wedi cerdded hyd a lled ei bro, mae gan Rhiannon Davies un hoff daith.
Map o Landdeiniolen Mapio'r ardal
Mae Gareth Roberts yn benderfynol bod pawb am gael y cyfle i ddarganfod cyfrinachau eu bro.
Pont grog Conwy Crwydro Conwy
Ewch ar drywydd hanesyddol yn nhref Conwy ar y daith hon.
Barry, Heulwen a'u cwn tywys Taith Llafar
Dyma grŵp o gerddwyr sy'n profi nad oes angen golwg i fwynhau natur leol.
Cwch yn yr harbwr Llandrillo yn Rhos
Taith i ddathlu hanes a threftadaeth Llandrillo yn Rhos.
Pont Llanrwst Llanrwst
Taith gerdded hanesyddol o amgylch Llanrwst.
Garn Fadryn I ben y bryn
Teithiau hanesyddol i ben bryngaearau lleol Oes yr Haearn.
Mynydd Bangor Mynydd Bangor
Taith gerdded hamddenol o amgylch ardal Bangor.
Cerddwyr yn Llanddwyn Fy hoff daith ...
Eich awgrymiadau chi am y llefydd gorau i fynd am dro.
Llwybr y Llewod Llwybr y Llewod
Dewch am dro o amgylch pentref Llanfair Pwllgwyngyll.
Defnyddio'r we Mwy ar y we
Mae mwy o wybodaeth am lwybrau niferus yr ardal ar wefannau lleol.
Cofgolofn Tom Ellis yn y Bala O amgylch y Bala
Taith o Grîn y Bala, drwy Rosygwalia draw at Gefnddwygraig ac yn ôl.
Mynydd Mawr Pen draw Llŷn
Simon Logan sy'n mynd â chi am dro ar hyd yr arfordir ger Aberdaron.
Llwybr yr arfordir ym Moelfre Teithiau Moelfre
Mae pobl leol yn arwain teithiau tywys i ymwelwyr ym Moelfre.
Ysgubor gysgu I ben y Gader
Taith luniau i ben Cader Idris ac o gylch Llyn Cregennen ger Dolgellau.
Cerddwr ar draeth Niwbwrch Tro i Landdwyn
Cyfle i bori drwy olygfeydd hardd a hynod o Landdwyn a thraeth Niwbwrch.
Dweud eich Dweud

Anfonwch eich straeon cerdded, manylion eich hoff daith neu eich sylwadau chi aton ni.

Lleol i Mi
Radio Cymru
Llyfrau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy