BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Lluniau © S4C/Hughes a'i Fab
previous page Hughes a'i Fab, Wrecsam, (nawr S4C/Hughes a'i Fab) yw cyhoeddwyr Llyfr Mawr y Plant. next page
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
11  12  13  14  15 

Sylwadau Dr John LLywelyn Williams, mab J.O. Williams, un o awduron Llyfr Mawr y Plant, ar yr arddangosfa

Hyfrydwch o'r mwyaf yw cael croesawu Arddangosfa Llyfr Mawr y Plant i Ddyffryn Ogwen sef cartref ysbrydol Siôn Blewyn Coch a Wil Cwac Cwac, megis.

Er bod saithdeg pum mlynedd bellach wedi mynd heibio ers cyhoeddi'r gyfrol gyntaf mae campwaith J.O. Williams a Jennie Thomas yn dal ei dir fel un o'r llyfrau mwyaf difyr ac atyniadol a gyhoeddwyd ym myd llenyddiaeth plant yn y Gymraeg.

Does ryfedd felly fod y gyfrol eiconig hon wedi ei dewis yn ddiweddar fel y llyfr mwyaf dylanwadol a gyhoeddwyd yn ystod degawd y tri degau yng Nghymru.

Ar achlysur pen-blwydd y gyfrol gyntaf yn saith deg pump oed fe drefnodd y Llyfrgell Genedlaethol arddangosfa i ddathlu'r achlysur. Rhan o'r arddangosfa hon sydd i'w gweld ym Methesda, ac er mai cipdrem yn unig a geir ar gefndir cyhoeddi'r llyfr, fe welir ynddi sut y llwyddodd yr awduron i asio ffrwyth eu dychymyg gyda dull o gyflwyno a oedd yn gwbl newydd, yn fywiog ac yn lliwgar, ac a oedd yn deilwng o sylw plant Cymru.

Nid yw'n syndod felly i gymeriadau'r Llyfr oroesi'r blynyddoedd a'u bod yr un mor fyw i ddarllenwyr heddiw ag yr oeddynt i ddarllenwyr dri chwarter canrif yn ôl.

Diolch felly i awdurdodau'r Llyfrgell Genedlaethol am ganiatáu'r arddangosfa i ddod i Fethesda, i'r cynghorau plwy sydd wedi cyfrannu at ariannu'r arddangosfa ac i bawb yn y gymdogaeth sydd wedi croesawu'r Llyfr Mawr yn ôl i'r aelwyd a'i hysbrydolodd.


Lleol i Mi
Radio Cymru
Adolygiadau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy