BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Pen yr ole wen yn Nyffryn Ogwen Dyffryn Ogwen
Croeso i safle Bethesda a Dyffryn Ogwen. O'r streic fawr i ddathlu enwogion y dref a'i thraddodiad cerddorol, dewch i rannu eich straeon, hanesion a'ch lluniau chi o Fethesda efo ni.
Gruff Rhys Diwylliant y Dyffryn
Pesda Roc, awduron, cerddoriaeth a'r celfyddydau ym Methesda.
Llais Ogwan Côr Meibion
Llais Ogwan
Mehefin 2010

Streicwyr Hanes y Dyffryn
Adran i hanes y fro sy'n falch o'i thraddodiad diwydiannol a diwylliannol.
Moel Faban Lluniau
Rhai o olygfeydd Bethesda a'r fro gan ffotograffwyr lleol.
Tarw Sioe Dyffryn Ogwen
Beth am ddiwrnod allan mewn sioe amaethyddol gyfagos?
Y criw yng Nghastell Penrhyn Taith i'r Ariannin
Mae criw o Ddyffryn Ogwen wedi bod yn codi arian at daith i Batagonia.
Gill King Nic Nacs
Stori Gill King o Fynydd Llandygai am atgofion gwyliau ei phlentyndod.
Jonah Williams Ymladd yn Irac
Jonah Williams o Dregarth yn siarad am ei brofiadau o fod yn filwyr yn Irac.
Gol Pêl-droed
Bwrw golwg ar gynghrair pêl-droed yr ardal sy'n cynnwys tîm Bethesda.
Dweud eich Dweud

Beth am anfon gair aton ni i ychwanegu at ein safle ar gyfer Bethesda?

Lleol i Mi
Radio Cymru
Ffilmiau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy