BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

GWENER
29ain Awst 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Abermaw
Edrych i lawr dros Bermo Croeso i'r Bermo
Roedd y Bermo ar un adeg yn ganolfan adeiladu llongau prysur a phwysig oedd hefyd yn allforio i bedwar ban byd. Ewch ar drywydd y dre ddoe a heddiw, neu beth am ddysgu mwy inni am Abermaw drwy anfon sylw neu luniau?
Nansi Roberts Atgofion Nansi
Nansi Roberts yn cofio milwyr yr Ail Ryfel Byd yn cyrraedd Bermo.
Hen lun o draeth y Bermo Hen luniau
Lluniau o'r Bermo ers talwm. Beth am ichi anfon lluniau hen neu newydd?
Draig ar fur y theatr Draig y Bermo
Mae theatr fach y dref yn lle prysur iawn ac yn ganolfan i'r gymuned.
Beti Jones Bermo Beti
Atgofion am ddyfodiad y fyddin i'r dref a chysylltiad ei theulu â'r môr.
Bythynnod Talbot Hanes y dref
Mair Jones a rhyfeddodau hanes ei thref mabwysiedig.
Charlie Brooks Charlie Brooks
Bu actores Eastenders yn bwrw ei phrentisiaeth yn theatr y dref.
Harold Lowe Goroesi'r Titanic
Un noson fawr ym mywyd mab o'r Bermo.
Clogau Cloddio am aur
Hanes cysylltiad teulu lleol â chloddfeydd aur Clogau a Gwynfynydd.
Jeremiah Williams Pwy oedd Jeremiah?
Dewch ar daith efo Jeremiah wrth iddo ddatrys hanes ei deulu.
Llais Ardudwy Adnewyddu neuadd
Llais Ardudwy
Mehefin 2010

Harbwr Bermo Hanes yr ardal
Am dro i'r gorffennol o amgylch ardal ehangach Ardudwy.
Croes Gristonogol Ffydd yn y Bermo
Les Darbyshire yn olrhain hanes Capel Caersalem.
Dweud eich Dweud

D'wedwch wrthym am eich Bermo chi: unrhyw straeon, hanesion neu luniau lleol drwy gysylltu

Lleol i Mi
Radio Cymru
Ffilmiau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy