BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Beddgelert
'Dolig ddoe a heddiw
Dyma'r hyn mae plant Ysgol Gynradd Beddgelert wedi ei ddysgu am Nadolig y gorffennol ar ôl ymweliad â Llanystumdwy, a'u hoff bethau am Nadolig y presennol.
Nadolig oes Fictoria

Ffion: "Fe aeth Ysgol Beddgelert heddiw i Lanystumdwy i ddathlu Nadolig y ffordd Fictorianaidd. Doedd dim coeden Nadolig yn oes Fictoria. Gwnaethom addurniadau ar ddarn o ledr mewn siâp coeden Nadolig"

Laura a Bethan: "Yn Amgueddfa Lloyd George ddaru ni wneud pwdin Nadolig cadach. Rydym wedi cael amser briliant. Ond byswn ddim eisio byw yn y cyfnod yno achos roedd yn annifyr!"


Kyran ag Aiden: "Amser maith yn ôl roedd Nadolig yn wahanol i'n Nadolig ni - doedden nhw ddim yn cael anrhegion fel chwaraewr CD. Roedd yr ysgolion yn gas iawn ac yn rhoi chwip i blant bach. Doedd 'na ddim addurniadau fel tinsel chwaith a doedden nhw ddim yn cael gwyliau."

Rachael: "Dwi ddim yn meddwl bydda fo wedi bod yn hwyl i fyw yn yr amser Fictoraidd, ond roeddwn yn hoffi addurno coeden Nadolig wedi ei 'neud allan o ledr!"Plant Ysgol Gynradd Beddgelert

Ceri: "Ddaru ni ddysgu sut i wneud pwdin 'Dolig clwt, ac roedden ni'n anfon y pwdin 'nol i'r ysgol a gofyn i'n cogydd, Anti Ann, i'w goginio er mwyn i ni ei fwyta! Hefyd cawsom fynd i'r dosbarth i weld sut blant oedden nhw yn amser Fictoraidd."

Anest: "Dim ond un anrheg oedd y plant yn ei gael yr adeg honno, a gesiwch beth, oren oedd yr anrheg? Oren!"

Beth am Nadolig heddiw?

Ceri: "Mae Nadolig yn amser da ym Meddgelert, oherwydd mae'n bwrw eira yma fel arfer. Dydd Mercher roedd sioe Nadolig Ysgol Beddgelert, roeddwn gen i ofn ond roedd y sioe yn dda.

Mae ysgol Beddgelert yn ysgol dda - rydan ni yn gwneud lot o waith a chanu ac yn gwneud cardiau Nadolig."

Rachael: "Dwi'n hoffi Nadolig oherwydd mae Siôn Corn yn dŵad i'n tŷ noswyl Nadolig."

Heulwen: "Rwyf yn meddwl am Nadolig fel ffordd i ddathlu geni Iesu Grist (a hefyd i addurno!]"

Sam a Daniel: "Mae Nadolig yn llawen iawn ym Meddgelert ac mae'r addurniadau yma yn fflachio'n hyfryd. Rydym ni yn hapus iawn amser Nadolig ac weithiau'n canu carolau."

Anest: "Gobeithio ceith y bobl sydd yn anlwcus amser da, a gobeithio ceith pawb Nadolig llawen o hyd a blwyddyn newydd dda bob blwyddyn."


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Nid ydym yn derbyn sylwadau ar gyfer y dudalen hon bellach.


Lleol i Mi
Radio Cymru
Ffilmiau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy