BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Cerddoriaeth

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Bandiau
Vates Vates
"Miwsig ben byrddau" gan griw o broffwydi'r Blaenau. Dewi Prysor sy'n egluro mwy am y band sy'n cymysgu roc, reggae a sga ac yn hoffi popeth o Motorhead i Mozart.
Aelodau
Mae Phil Jones yn drymio, Han ar y bâs, Oz ar y gitâr flaen a 'dwi'na ar y gitâr acwstig ac yn canu.

O lle
Ardal Blaenau Ffestiniog.

Pryd wnaethoch chi ffurfio?
Tua dechrau 2003.

Pam ddaru chi ffurfio band?
Wel, ddaru ni ffurfio yn wreiddiol pan roeddwn ni yn y coleg yn Aberystwyth tua dechrau 2003. Roeddwn i, Han a Gorwel Roberts efo'n gilydd yno a ddaru ni jest ffurfio mewn sesiwn jamio yn y C?ps.

Wedyn ddaru Phil ddod aton ni o Blaenau i Aber a dyna fo. Ddaru ni gyfrannu i'r CD Y Gwir yn Erbyn y Byd cyn i ni orffen yn y coleg. Ddaru Gorwel aros yn Aber, ond yn handi iawn roedd Oz o gwmpas ac yn gallu chwarae'r gitâr flaen.

Gig gwaetha
Ar y nos Sul yng Ng?yl Car Gwyllt yn Llan Ffestiniog roedden ni'n chwarae gig ar ôl penwythnos braidd yn drwm. Mi wnes i ddisgyn yn ôl dros ddryms Phil efo'r gitâr ar fy mhen. Mi lwyddon ni i gario 'mlaen efo bois y PA yn fficsio'r dryms.

Gig gorau
Y gig gorau oedd y gyntaf un wnaethon ni mewn parti pen-blwydd mewn cwt gwair yng Nghroesor. Roedd Anweledig, Kentucky AFC a Drumbago'n chwarae hefyd ac roedd hi'n un uffar o stompar! Roedd 'na waed ar fy gitâr, 'strings' yn fflio i bobman a'r croen ar drymiau Phil wedi torri. Wedyn ddaru pawb jest neidio ar y stêj a chael un sesiwn jamio fawr.

Pwy ydy'ch hoff artistiaid chi?
Ar y funud, dwi rîli i fewn i Kentucky AFC. Dwi hefyd yn licio popeth - o Motorhead i Mozart!

Wrth dyfu i fyny roeddwn ni i fewn i roc, ond dwi'n hoffi reggae yn ofnadwy hefyd. Dyna be ydy dylanwadau'r band - roc, reggae a sga hefyd.

Sut ydych chi'n mynd ati i sgwennu caneuon?
Hyd yn hyn, fi sy' wedi sgwennu'r caneuon ond mae gan un neu ddau o'r lleill ganeuon ar y gweill hefyd. Jest digwydd bod oedd hi fod gen i ganeuon wedi eu 'sgwennu ers Aber.
Dwi hefyd yn sgwennu rhai newydd tra'n chwarae o gwmpas efo'r gitâr yn y t? ac wedyn yn mynd â nhw at y band i'w polisho nhw.

Be ydych chi'n ei wneud ar ôl gig?
Gwylio'r bandiau eraill a mynd i'r bar.

Pa berson enwog fyddech chi'n licio rhannu cornflakes efo nhw?
Jamelia. Os nad hi, Ray Mears, y boi syrfeifal efo'i cornflakes - cornflakes mae o wedi eu gwneud ei hun allan o wreiddiau ryw blanhigion o ben y mynydd!

Ydy eich ardal chi wedi dylanwadu ar eich cerddoriaeth mewn unrhyw ffordd?
Ydy, yn bendant. Mae gan y dre draddodiad o fiwsig erioed, yn enwedig traddodiad reggae a sga, yn ogystal â'r sîn gafodd ei chreu gan Anweledig.

Pe bai eich band chi'n anifail, pa un fydde fo?
Duck billed platipus. Dipyn o bopeth - yn rheibus, ond eithaf diniwed yn y pen-draw

O lle ddaeth yr enw?
Roeddwn i yn astudio hanes yn Aber ac eisiau gwneud rhywbeth allan o'r gair vates. O fewn tri dosbarth yr hen dderwyddon roedd y druides, bardes a'r vates - sef y derwyddon, y beirdd a'r proffwydi. Mae vates yn dod o'r un gair â video, sef 'gweld' - 'y rhai sy'n gweld' ac roedden ni gyd yn hoffi'r enw yna.

Disgrifiwch steil y band mewn tri gair:
Miwsig ben byrddau.

Pe baech chi'n cael dewis unrhyw le yn eich ardal i gynnal gig, lle fyddai?
Bryn Castell - hen gaer Frythonig uwchben Llan Ffestiniog.

Beth ydych chi'n ei wneud yr eiliad hon?
Ar y ffordd i Fangor i chwilio am DVD sy'n recordio.


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Peidiwch â datgelu eich cyfenw os ydych o dan 16 oed.
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Wrecsam):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.Digwyddiadau
Radio Cymru
Adolygiadau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy