BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Cerddoriaeth

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Bandiau
Pep le Pew Pep le Pew
Mae Aron Elias yn cael ei ysbrydoliaeth o'r papurau newydd a rhaglenni newyddion ac mae eisiau lledaenu'r neges am hiphop Cymraeg ar draws y byd o ben mynydd y Cnicht.
Aelodau
Fi (Aron), Dyl Mei, Dave ac Ed.

O lle
Mae Dyl a fi yn dod o Borthmadog, Dave a Gaerdydd ac Ed o Amlwch.

Pryd wnaethoch chi ffurfio?
Tua 1999.

Pam ddaru chi ffurfio band?
Fi a Dave ddaru ffurfio'r band. Roedden ni'n meddwl y byse fo'n cŵl gwneud ryw hiphop/ffync yn y dechrau. Ond wedyn daeth Dyl mewn i gwneud y samplo, ac Ed fel MC ac i sgratcho a dwi rŵan yn chwarae'r bâs.

Gig gwaetha
Lot! Roedd na un gig yn Port lle ddaru mwg ddechrau dod allan o'r system PA! Roedd yn rhaid i bawb gerdded heibio i ni a thrwy'r mwg er mwyn mynd i fewn i'r ystafell! Roedd o'n siambls llwyr. Roedd yn rhaid i ni drïo plwgio popeth mewn i decs y boi arall 'ma er mwyn cario mlaen.

Gig gorau
Yn Neuadd Hendre, Bangor efo'r Mad Proffesor yn chwarae hefyd.

Pwy ydy'ch hoff artistiaid chi?
Cwestiwn anodd iawn. Dwi'n hoffi bob math o gerddoriaeth, o'r blŵs i glasurol i hiphop a jazz. Mae Dyl yn hoffi'r Super Furries a Led Zeppelin a mae pawb yn hoffi lot o hiphop.

Sut ydych chi'n mynd ati i sgwennu caneuon?
Mi fydda i neu Dyl yn rhoi ryw bît i lawr. Dwi'n cael syniadau o'r newyddion neu'r papurau newydd neu rywbeth sydd ar fy meddwl i - mae'n well allan na'i gadw i mewn!

Be ydych chi'n ei wneud ar ôl gig?
Mae gig yn cymryd lot allan ohonof i, felly mi fydda' i'n chwilio am ryw stafell ddistaw am bum munud i gael smôc. Wedyn mi a i nôl allan i bartio.

Pa berson enwog fyddech chi'n licio rhannu cornflakes efo nhw?
Ryw super hero fel Batman neu Spiderman - neu'r hulk neu Jessica Rabbit!

Ydy eich ardal chi wedi dylanwadu ar eich cerddoriaeth mewn unrhyw ffordd?
Mae o wedi dylanwadu ar ein hagwedd ni, ond ddim wir ar y gerddoriaeth.

Pe bai eich band chi'n anifail, pa un fydde fo?
Sgync.

O lle ddaeth yr enw?
Sgync mewn cartŵn oedd Pep Le Pew. Roedd Pep Lew Pew yn arfer mynd ar ôl y gath 'ma - roedd o'n ddoniol iawn!

Disgrifiwch steil y band mewn tri gair:
Ffynci fusion roc.

Pe baech chi'n cael dewis unrhyw le yn eich ardal i gynnal gig, lle fyddai?
Ar ben Cnicht - ond fydd angen goleuadau!

Beth ydych chi'n ei wneud yr eiliad hon?
Dwi efo'r brydferth Einir ar ein ffordd i weld Bad Boys II yn y sinema.


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Wrecsam):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.Digwyddiadau
Radio Cymru
Adolygiadau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy